English version

Днес, 5 май, Ффондът за разследваща журналистика в Европа (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU), обявява две нови покани за проекти, свързани с трансграничната разследваща журналистика в ЕС и страни кандидатки за членство в ЕС.

Схемата за подкрепа на разследванияето (Investigation Support) на IJ4EU ще предостави грантовебезвъзмездно от 5000 до 50 000 евро за нови трансгранични разследващи проекти, включително наскоро стартирали проектитези, които са стартирали наскоро, както и за нови фази на съществуващи проекти. Срокът за подаване на заявления за кандидатстване е до 14 юни. По тази схема се очаква и вторанова покана, която щеда стартира през месец август. Вижте цялата информация и ЧЗВЕЗ.

Схемата за подкрепа за публикуванеациите (Publication Support) на IJ4EU ще предостави безвъзмездно до 6250 евро под формата накато краткосрочна подкрепа за текущи трансгранични проекти, които се нуждаят от средства за завършване или публикуване на разследваниятатехните истории. Заявленията за кандидатстване ще бъдат разглеждани по реда, по който са постъпили, започвайки от днес, 5 май, до 18 септември. Одобрените кандидати ще бъдат информирани за резултата от подадените заявления решението в рамките на четири седмици. Вижте цялата информация и ЧЗВЕЗ.

Фондът IJ4EU ще предостави 1 милион € чрез директно безвъзмездно финансиранеи средства директно под формата на грантове за трансгранична разследваща журналистика в обществен интерес в интерес на обществото през 2020 г. Приблизително 800 000 евро ще бъдат разпределени чрез схемата за подкрепапомагане на разследванията (Investigation Support), а и 200 000 евро  – чрез схемата за подкрепапомагане за публикуванена публикациите (Publication Support). (Прочетете повече за фонда IJ4EU и защо решихме да подпомогнем разследващата журналистика.) Двете грантови схеми Безвъзмездните средства са продължениеса в продължение на успешната пилотна година 2018 зна IJ4EU, когато бяха финансирани 12 трансгранични разследвания.

Първите покани на IJ4EU за 2020 г. са стартирани. Сега са необходими: Вашите проекти.

Критериите за допустимост са еднакви и за двете схеми. Заявленията за кандидатстване могат да подават екипи от разследващи журналисти и/или организации, трябва да се подават от екипи, базирани в поне две държави членки на ЕС, или поне една държава членка на ЕС и една официална държава кандидат за членство в ЕС. Журналистите от Обединеното кралство са ще бъдат разглеждани като журналисти от ЕС и следователно ще бъдат напълно допустими кандидати в рамките наза безвъзмездните средства от IJ4EU 2020. Проектите (независимо дали са новипредложени или текущи) трябва да са се съсредоточат върху теми от трансгранично значение. Допустими са разследвания по всякакви теми. Ще бъдат разгледани разследвания по всички теми. 

Кандидтстващите екипи могат да включват всякаква комбинация от медийни организации, журналисти, работещи в такива организации и журналисти на свободна практикаЕкипите от журналисти на свободна практика, журналистите от персонала и медийните организации, или всяка комбинация от тях, също са добре дошли да кандидатстват. Ще бъдат подкрепени екипиЩе бъдат разгледани екипи, които работят във всички видове медии, включително печат, телевизионниизлъчване, онлайн медии, създаване на документална журналистикаи филми и  др.разказване на истории на много платформи. Проектите трябва да имат за цел да бъдат публикувани от медии в поне две държави.

Финансовата подкрепаБезвъзмездните средства предоставена от IJ4EU може да се използвамогат да се използват за покриване на почти всякакъв вид разходи, необходими за разработванепроизводството на журналистическо съдържание. Това включва разходи за възнаграждения,включва заплати и разходи за човешки ресурси както за наети журналисти, така и за журналисти на свободна практика, разходи свързани сза разследванияе, превод, пътни разходи и административни разходи.

Безвъзмездната помощите средства по схемата за подкрепапомагане на разследванията (Investigation Support) се присъждат от незвисимо жури, ръководено от Волфган Крах [Wolfgang Krach], главен редактор на Süddeutsche Zeitung, водеща фигура в Panama Papers и Paradise Papers investigations, и който по-рано председателства журито на IJ4EU и през 2018 г. Проектите по схемата за подкрепапомагане зна публикуванеразследванията (PublicationInvestigation Support) се одобряват от експерти на EJC, с цел да се предоставиза да позволят бърз и разгръщащ се отговор и финансиране на кандидатите, чиито проекти са вече в процес на изпълнение. а безвъзмездно финансиране на проекти, които вече се изпълняват. Прочетете повече за процеса и критериите за избор.

Пълна информация относно схемите за финансиране и начина на кандидатстване, както и информация за стари финансирани минали проекти получили финансиране, може да бъде намерена на уебсайта на IJ4EU. Прочетете нашите ЧЗВ във връзка с процедурите за по отношение на кандидатстването.

Фондът IJ4EU се ангажира да осигурява подкрепа за разследваща журналистика в решаващ момент, в който журналистиката и медиите са изправени пред предизвикателства. Разследващата журналистика продължава да играе важна роля в продължаващата криза в общественото здраве. остава толкова важна, колкото винаги е била по време на продължаващата ситуация в областта на здравето на едно общество. 

За IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe – Разследваща журналистика за Европа) е фонд за подкрепа на трансграничната разследваща журналистика. Ние предоставяме безвъзмездна финансова помощни средства на екипи от журналисти и медийни организации в Европа, разследващикоито разследват теми от обществен интерес.

Фондът IJ4EU се управлява от консорциум от три организации: Международен институт за пресата (International Press Institute – IPI), Европейски център за журналистика (European Journalism Centre – EJC) и Европейски център за свобода на печата и медиите (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). IPI ръководи консорциума и управлява схемата за подкрепапомагане на разследванията (Investigation Support). EJC управлява схемата за подкрепапомагане зна публикуванеациите (Publication Support). ECPMF ще обяви нова награда за трансгранична разследваща журналистика в края на лятото.

Програмата IJ4EU се изпълнява с финансиране предоставено от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Финансова подкрепа е предоставена и от Фондация Институт Отворено Общество и Фондация Fritt Ord. Програмата поддържа пълна независимост от дарителите при подбора на проекти и стриктно гарантира редакционната независимост на всички бенефициенти. 

Въпроси?

Насърчаваме  Каним всички заинтересованите кандидати да посетят уебсайта на IJ4EU и нашата страница с често задавани въпроси относно кандидатстването. Ако там не намерите отговор на вашите въпроси,все още имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Контакти

Общи въпроси/въпроси, отнасящи се до схемата за подкрепапомагане на разследванията (Investigative Support): Скот Грифен (Scott Griffen), заместник-директор на IPI (sgriffen@ipi.media)

Въпроси, отнасящи се до схемата за подкрепапомагане зна публикуванеациите (Publication Support): Златина Сидерова (Zlatina Siderova), ръководител на проекти (siderova@ejc.net).