English Version

Dnes, 5. mája, vyhlásil fond IJ4EU dve nové výzvy pre projekty cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky v EÚ, kandidátskych krajinách EÚ a Veľkej Británii.

Zo schémy Investigation Support fondu IJ4EU budú poskytnuté granty vo výške od 5 000 do 50 000 EUR na nové cezhraničné investigatívne projekty, vrátane nedávno zahájených projektov a nových fáz existujúcich projektov. Konečný termín pre podanie žiadosti je 14. jún. Vyhlásenie druhej výzvy v rámci tejto schémy sa očakáva v auguste. Pozrite si úplné informáciečasto kladené otázky.

Zo schémy Publication Support fondu IJ4EU budú oddelene poskytované granty až do výšky 6250 EUR vo forme krátkodobej podpory na prebiehajúce cezhraničné projekty, ktoré potrebujú finančné prostriedky na dokončenie alebo zverejnenie príbehov. Žiadosti budú posudzované priebežne od dnešného dňa, 5. mája do 18. septembra.Úspešní žiadatelia budú o rozhodnutí informovaní do štyroch týždňov. Pozrite si úplné informáciečasto kladené otázky.

Fond IJ4EU poskytne celkom 1 milión EUR vo forme priamych grantov na podporu cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky vo verejnom záujme v roku 2020. Prostredníctvom schémy Investigation Support sa rozdelí približne 800 000 EUR a prostredníctvom schémy Publication Support 200 000 EUR. (Čítajte viac o fonde IJ4EU a o tom, a prečo sa venujeme podpore investigatívnej žurnalistiky.) Granty sú pokračovaním úspešného pilotného roku 2018 fondu IJ4EU, ktorý financoval 12 cezhraničných vyšetrovaní.

Prvé výzvy fondu IJ4EU v roku 2020 sú otvorené. Teraz potrebujeme: Vaše projekty.

Kritériá spôsobilosti sú rovnaké pre obe schémy. Žiadosti musia byť predkladané tímami so sídlom v aspoň dvoch členských krajinách EÚ alebo v aspoň jednom členskom štáte EÚ a oficiálnej kandidátskej krajine. K novinárom so sídlom vo Veľkej Británii sa bude pristupovať ako k novinárom sídliacim v EÚ, a preto budú plne spôsobilí pre granty 2020 IJ4EU. Projekty (či už navrhované alebo prebiehajúce) sa musia navyše zameriavať na témy cezhraničného významu. Zváži sa vyšetrovanie všetkých tém. 

Žiadosti môžu podávať tímy novinárov na voľnej nohe, novinári pracujúci v zamestnaneckom pomere a mediálne organizácie alebo akékoľvek ich združenie. Zvážia sa tímy pracujúce vo všetkých typoch médií – vrátane tlače, vysielania, online médií, tvorby dokumentárnych filmov a multiplatformového rozprávania príbehov. Cieľom projektov musí byť zverejnenie mediálnymi prostriedkami aspoň v dvoch krajinách.

Granty IJ4EU sa môžu použiť na pokrytie takmer akéhokoľvek nákladu potrebného na produkciu novinárskeho obsahu. To zahŕňa náklady na ľudské zdroje a mzdy, ako pre zamestnaných novinárov, tak aj pre novinárov na voľnej nohe, náklady na výskum, náklady na prepravu, náklady na preklady a administratívne náklady.

Granty v rámci schémy Investigation Support udeľuje nezávislá porota vedená hlavným šéfredaktorom Süddeutsche Zeitung Wolfgangom Krachom, ktorý je vedúcou osobnosťou vyšetrovaní Panama Papers a Paradise Papers, a ktorý v roku 2018 predsedal porote IJ4EU. Projekty spadajúce do schémy Publication Support vyberajú odborníci EJC, aby bola zaistená rýchla a priebežná reakcia na žiadosti o granty pre už prebiehajúce projekty. Čítajte viac o výberovom procese a kritériách.

Podrobné informácie o oboch schémach financovania, spôsobe podania žiadosti a informácie o minulých financovaných projektoch nájdete na webovej stránke IJ4EU. Prečítajte si naše často kladené otázky týkajúce sa podávania žiadostí.

Fond IJ4EU sa zaväzuje poskytovať podporu investigatívnemu spravodajstvu v rozhodujúcom a náročnom období pre žurnalistiku a médiá. V súčasnej situácii v oblasti verejného zdravia je investigatívna žurnalistika dôležitá ako nikdy predtým. 

O fonde IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) je fond na podporu cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky. Poskytujeme granty tímom novinárov v Európe, ktorí vyšetrujú témy verejného záujmu.

Fond IJ4EU riadi konzorcium troch organizácií: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC), a European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI vedie konzorcium a spravuje schému Investigative Support. EJC spravuje schému Publication Support. ECPMF vyhlási novú cenu za cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku koncom leta.

Program IJ4EU je financovaný Európskou komisiou a Nadáciou Fritt Ord. Ďalšie partnerstvá budú oznámené, hneď ako budú potvrdené. Výber projektov v rámci programu prebieha úplne nezávisle od darcov, pričom je prísne zaručená redakčná nezávislosť všetkých príjemcov grantov. 

Otázky?

Záujemcom odporúčame, aby navštívili webovú stránku fondu IJ4EU a našu stránku často kladených otázok týkajúcich sa podávania žiadostí. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Všeobecné otázky/otázky týkajúce sa schémy Investigative Support: Scott Griffen, zástupca riaditeľa IPI (sgriffen@ipi.media)

Otázky týkajúce sa schémy Publication Support: Zlatina Siderova, projektová manažérka (siderova@ejc.net).