English Version

Dnes, 5. května, vyhlásil fond IJ4EU dvě nové výzvy pro projekty přeshraniční investigativní žurnalistiky v EU, kandidátských zemích EU a Velké Británii.

Ze schématu Investigation Support fondu IJ4EU budou poskytovány granty ve výši od 5 000 do 50 000 EUR na nové přeshraniční investigativní projekty, včetně nedávno zahájených projektů a nových fází stávajících projektů. Konečným termínem pro podání žádostí je 14. červen. Vyhlášení druhé výzvy v rámci tohoto schématu se očekává v srpnu. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Ze schématu Publication Support fondu IJ4EU budou odděleně poskytovány granty až do výše 6 250 EUR ve formě krátkodobé podpory na probíhající přeshraniční projekty, které potřebují finanční prostředky k dokončení nebo zveřejnění příběhů. Žádosti budou posuzovány průběžně od dnešního dne, 5. května, do 18. září.Úspěšní žadatelé budou informováni o rozhodnutí do čtyř týdnů. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Fond IJ4EU poskytne celkem 1 milion EUR ve formě přímých grantů na podporu přeshraniční investigativní žurnalistiky ve veřejném zájmu v roce 2020. Prostřednictvím schématu Investigation Support bude rozděleno přibližně 800 000 EUR a prostřednictvím schématu Publication Support 200 000 EUR. (Přečtěte si více o fonduIJ4EU a o tom, proč se věnujeme podpoře investigativní žurnalistiky.) Granty navazují na úspěšný pilotní projekt fondu IJ4EU v roce 2018, ze kterého bylo financováno 12 přeshraničních vyšetřování.

První výzvy fondu IJ4EU v roce 2020 jsou otevřené. Nyní jsou zapotřebí: Vaše projekty.

Kritéria způsobilosti jsou stejná pro obě schémata. Žádosti musí být předkládány týmy se sídlem v alespoň dvou členských zemích EU nebo v alespoň jednom členském státě EU a oficiální kandidátské zemi. S novináři se sídlem ve Velké Británii bude nakládáno jako s novináři sídlícími v EU, a proto budou plně způsobilí pro granty 2020 IJ4EU. Projekty (ať již navrhované, či probíhající) se musí navíc zaměřovat na témata přeshraničního významu. Budou zvážena šetření týkající se všech témat. 

Žádosti mohou podávat týmy novinářů na volné noze a novinářů pracujících v zaměstnaneckém poměru a mediální organizace nebo jakákoliv jejich sdružení. Budou zváženy týmy pracující ve všech typech médií – včetně tisku, vysílání, online médií, tvorby dokumentárních filmů a multiplatformového vyprávění příběhů. Cílem projektů musí být zveřejnění sdělovacími prostředky alespoň ve dvou zemích.

Granty IJ4EU lze použít k pokrytí téměř jakéhokoliv nákladu nezbytného pro produkci novinářského obsahu. To zahrnuje náklady na lidské zdroje a mzdy, a to jak pro zaměstnané novináře, tak novináře na volné noze, náklady na výzkum, cestovní výdaje, náklady na překlady a administrativní náklady.

Granty v rámci schématu Investigation Support uděluje nezávislá porota, v jejímž čele stojí Süddeutsche Zeitung Editor-in-Chief Wolfgang Krach, hlavní postava ve vyšetřování Panama Papers a Paradis Papers, který již dříve předsedal porotě IJ4EU v roce 2018. Projekty spadající do schématu Publication Support vybírají odborníci EJC, aby byla zajištěna rychlá a průběžná reakce na žádosti o granty u již probíhajících projektů. Přečtěte si více o procesu výběru a kritériích.

Podrobné informace o obou schématech financování, způsobu podání žádosti a informace o minulých financovaných projektech naleznete na webové stránce IJ4EU. Přečtěte si naše často kladené dotazy týkající se podávání žádostí.

Fond IJ4EU se zavazuje poskytovat podporu investigativního zpravodajství v rozhodující a náročné době pro žurnalistiku a média. V současné situaci panující v oblasti veřejného zdraví je investigativní žurnalistika důležitá jako nikdy předtím. 

O fondu IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) je fond pro podporu přeshraniční investigativní žurnalistiky. Poskytujeme granty týmům novinářů v Evropě vyšetřujícím témata veřejného zájmu.

Fond IJ4EU řídí konsorcium tří organizací: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) a European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI vede konsorcium a spravuje schéma Investigative Support. EJC spravuje schéma Publication Support. ECPMF vyhlásí novou cenu za přeshraniční investigativní žurnalistiku koncem léta.

Program IJ4EU je financován Evropskou komisí a Nadací Fritt Ord. Další partnerství budou oznámena, jakmile budou potvrzena. Výběr projektů v rámci programu probíhá naprosto nezávisle na dárcích, přičemž je přísně zaručena redakční nezávislost všech příjemců grantu. 

Dotazy?

Zájemcům doporučujeme, aby navštívili webovou stránku fondu IJ4EU a naši stránku s často kladenými dotazy ohledně podávání žádostí. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Obecné otázky / otázky týkající se schématu Investigative Support: Scott Griffen, zástupce ředitele IPI (sgriffen@ipi.media)

Otázky týkající se schématu Publication Support: Zlatina Siderova, projektová manažerka (siderova@ejc.net).