Photo by Joshua Bayliss/Unsplash


Dnes, 12. ledna, fond Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) vyhlásil dvě nové výzvy k předkládání projektů přeshraniční investigativní žurnalistiky v Evropské unii a kandidátských zemích EU.

Freelancer Support Scheme, program IJ4EU na podporu investigace, poskytne granty ve výši od 5 000 do 50 000 eur s cílem umožnit přeshraničním týmům libovolného typu uskutečnit investigace ve veřejném zájmu.

Konečný termín pro podání žádostí je 23. února 23:59 CET. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Freelancer Support Scheme, program IJ4EU na podporu volných novinářů, poskytne granty ve výši do 20 000 eur přeshraničním investigativním týmům složeným převážně z novinářů na volné noze. Poskytne také extra vrstvu podpory skrze průpravu, odborné vedení a příležitosti k navazování kontaktů.

Konečný termín pro podání žádostí ve Freelancer Support Scheme bude také  23. února 23:59 CET. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Během finančního období 2022/23 poskytne fond IJ4EU celkem 1,23 milionu eur ve formě přímých grantů na podporu investigativní žurnalistiky v oblasti přeshraničních témat.

V programu Freelancer Support Scheme bude rozděleno přibližně 900 000 eur a ve Freelancer Support Scheme přibližně 330 000 eur.

(Přečtěte si víc o fondu IJ4EU a o tom, proč se věnujeme podpoře investigativní žurnalistiky.)

Dosud už IJ4EU vyplatil v grantech na přeshraniční projekty přes 2,5 milionu eur, čímž umožnil stovkám novinářů podniknout ambiciózní investigace u témat, na nichž má zájem publikum napříč Evropou i jinde.

Přehled dříve financovaných investigací je v sekci Projekty na našem webu.

Kritéria geografické způsobilosti jsou pro oba programy stejná. Žádosti musí být předkládány týmy se členy sídlícími nejméně ve dvou členských zemích EU nebo nejméně v jednom členském státě EU a jedné kandidátské zemi EU.

Kandidátskými zeměmi EU jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

Projekty se musí zaměřovat na témata přeshraničního významu. Uváženy budou investigace týkající se všech témat.

Program Freelancer Support Scheme je vytvořen pro týmy, jejichž členové působí převážně mimo redakční struktury. Kromě peněz nabízí polštář na míru šité pomoci v podobě odborného vedení a průpravy (mentoring, training).

Program Investigation Support Scheme je otevřen novinářským týmům libovolného typu, které k uskutečnění svých investigací potřebují hlavně financování.

Oba programy doplňuje editorská pomoc, právní podpora a příležitost zúčastnit se odborných konferencí.

Posouzeny budou týmy pracující ve všech typech médií – včetně tisku, vysílání, online médií, tvorby dokumentárních filmů a reportování za pomoci více platforem. Projekty musí usilovat o uveřejnění ve sdělovacích prostředcích alespoň ve dvou zemích.

Granty IJ4EU lze použít k pokrytí téměř jakéhokoli typu nákladů nezbytných k vytvoření žurnalistického obsahu. To zahrnuje náklady na platy a lidské zdroje, a to u novinářů v zaměstnaneckém poměru i na volné noze, náklady na rešerše, cestovní výlohy, náklady na překlady a administrativní náklady.

Granty v obou programech udělí nezávislé poroty složené z význačných seniorních editorů, investigativních novinářů a žurnalistických expertů. Přečtěte si víc o procesu a kritériích výběru.

Veškeré podrobnosti o obou grantových programech a způsobu podání žádosti, jakož i informace o dříve financovaných projektech naleznete na webu IJ4EU. Přečtěte si časté dotazy ohledně podávání žádostí.

Ač přibývá hrozeb pro tiskovou svobodu a pluralismus, fond IJ4EU je odhodlaný poskytovat podporu investigativnímu zpravodajství coby veřejnému statku v Evropské unii i mimo ni.

O fondu IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) je fond na podporu přeshraniční investigativní žurnalistiky. Poskytujeme granty týmům novinářů v Evropě, kteří investigativně zpracovávají témata veřejného zájmu.

Fond IJ4EU spravuje konsorcium tří organizací: Mezinárodní tiskový institut (IPI), Evropské novinářské centrum (EJC) a Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF).

IPI řídí konsorcium a spravuje Investigative Support Scheme. EJC spravuje Freelancer Support Scheme. ECPMF pořádá soutěž o cenu za přeshraniční investigativní žurnalistiku a UNCOVERED, výroční konferenci IJ4EU. ECPMF rovněž spravuje fond k úhradě nepředvídaných právních výdajů příjemců grantu.

Program IJ4EU spolufinancuje jako přípravnou akci Evropská komise (DG Connect). Dodatečné financování dostává od Open Society Foundations, Fritt Ord, Fondation Nicolas Puech a města Lipska. Program si při výběru projektů zachovává naprostou nezávislost na dárcích a garantuje striktní redakční nezávislost všech příjemců grantu.

Chcete-li být informováni o nejnovějších oznámeních IJ4EU, přihlaste se k odběru newsletteru IJ4EU.

Otázky?

Zájemcům doporučujeme navštívit web IJ4EU a přehled častých dotazů ohledně podávání žádostí. Budete-li mít přesto otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Obecné dotazy nebo otázky ve vztahu k Freelancer Support Scheme: Milica Miletic, projektová koordinátorka IPI pro IJ4EU (grants[at]ipi.media)

Dotazy ve vztahu k Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, vedoucí programu ECJ (siderova[at]ejc.net)