Read in English

23 sierpnia Fundusz IJ4EU ogłasza nowy nabór wniosków w ramach  programu Investigation Support Scheme, oferując granty w wysokości od 5000 do 50 000 euro na transgraniczne projekty z zakresu dziennikarstwa śledczego w Unii Europejskiej.

Drugi nabór programu w 2021 roku umożliwia udział zespołom każdego rodzaju, włącznie z współpracującymi newsroomami oraz zespołami składającymi się wyłącznie z freelancerów.

Termin składania wniosków upływa 4 października o godzinie 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Pełne informacje oraz często zadawane pytanie.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Program Investigation Support Scheme jest zarządzany przez International Press Institute (IPI). Nowy nabór następuje po wcaześniejszym, udanym naborze, w ramach którego niezależna komisja oceniająca przeznaczyła 420 000 euro na 14 transgranicznych zespołów, kierowanych przeważnie przez newsroomy. Odrębny nabór w ramach Freelancer Support Scheme, już zakończony, odbył się równolegle, przeznaczając 262 000 euro dla 15 zespołów składających się w całości z freelancerów.

Zespoły każdego rodzaju są teraz zapraszane do składania wnioskół, łącznie z tymi, które nie przeszły naboru w ramach Freelancer Support Scheme czy pierwszego naboru Investigation Support Scheme.

Łącznie fundusz IJ4EU rozdysponuje w 2021 roku 1,1 mln euro w bezpośrednich grantach na realizację projektów transgranicznego dziennikarstwa śledczego w interesie publicznym. Około 835 tys. euro zostanie rozdysponowanych w ramach programu Investigation Support Scheme oraz 265 tys. euro poprzez program Freelancer Support Scheme. (Więcej o IJ4EU oraz dlaczego zależy nam na wspieraniu dziennikarstwa śledczego). Granty te stanowią kontynuację pomyślnie zrealizowanego programu pilotażowego IJ4EU w roku 2018, w tamach którego sfinansowano 12 transgranicznych śledztw dziennikarskich, a także drugiej edycji w roku 2020, w ramach której sfinansowano 49 śledztw.

Z poprzednio sfinansowanymi śledztwami można się zapoznać w dziale projektów.

Geograficzne kryteria udziału pozostają takie same. Wnioski muszą być składane przez zespoły, których członkowie zamieszkują co najmniej dwa kraje członkowskie UE lub co najmniej jeden kraj członkowski UE i Brytanię (dziennikarze mieszkający w Zjednoczonym Królestwie będą mogli w pełni ubiegać się o granty IJ4EU w 2021 roku).

IJ4EU także czeka na wnioski od dziennikarzy mieszkających w krajach, które są oficjalnymi kandydatami na członków UE, pod warunkiem, że tworzą oni zespół z kolegami z co najmniej dwóch państw członkowskich UE.

Projekty muszą koncentrować się na tematyce o znaczeniu transgranicznym. Brane pod uwagę będą śledztwa dotyczące wszystkich tematów.

Będą rozpatrywane wnioski zespołów pracujących we wszystkich rodzajach mediów: papierowych, w radiu i telewizji, internetowych, zajmujących się produkcją filmów dokumentalnych i działających na wielu platformach. Celem projektów musi być ich publikacja w mediach w co najmniej dwóch krajach.

Dotacje IJ4EU można wykorzystać na pokrycie prawie wszystkich rodzajów kosztów niezbędnych do wyprodukowania treści dziennikarskich. Dotyczy to także kosztów wynagrodzeń i zasobów ludzkich zarówno w przypadku dziennikarzy zatrudnionych, jak i wolnych strzelców, a także kosztów badań, podróży, tłumaczeń i kosztów administracyjnych.

Granty w ramach obu programów są przyznawane przez niezależną komisję, składającą się z zasłużonych redaktorów, dziennikarzy śledczych oraz ekspertów dziennikarstwa. Więcej informacji o procesie i kryteriach wyboru projektów.

Wszystkie szczegóły dotyczące obu programów finansowania, w tym dotyczące sposobu składania wniosków oraz informacje o projektach finansowanych w przeszłości można znaleźć na stronie internetowej IJ4EU. Prosimy o przeczytanie często zadawanych pytań na temat składania wniosków.

Celem funduszu IJ4EU jest zapewnianie wsparcia dziennikarzom śledczym w tym istotnym i pełnym wyzwań czasie dla dziennikarstwa i mediów. W czasach trwającego kryzysu zdrowia publicznego dziennikarstwo śledcze w żaden sposób nie utraciło swojego znaczenia.

O IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) to fundusz wspierający transgraniczne dziennikarstwo śledcze. Przekazujemy dotacje zespołom dziennikarzy w Europie badającym tematy interesu publicznego.

Fundusz IJ4EU jest zarządzany przez konsorcjum trzech organizacji: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) i European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI stoi na czele organizacji i zarządza programem Investigative Support Scheme.

EJC zarządza programem Freelancer Support Scheme. ECPMF zarządza nagrodą za transgraniczne dziennikarstwo śledcze oraz coroczną konferencją IJ4EU — #UNCOVERED . ECPMF prowadzi także fundusz na nieprzewidziane wydatki prawne dla beneficjentów programów.

Program IJ4EU jest współfinansowany przez Komisję Europejską jako Preparatory Action (DG Connect). W 2020 roku otrzymał dodatkowe finansowanie od Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate oraz miasta Lipsk. Program zachowuje całkowitą niezależność od darczyńców, jeśli chodzi o wybór projektów. Ściśle gwarantuje się także niezależność redaktorską wszystkich beneficjentów. 

Pytania?

Zachęcamy zainteresowanych wnioskodawców do odwiedzin strony internetowej IJ4EU oraz często zadawanych pytań o wnioskowaniu. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie dalszych pytań.

Kontakt

Pytania ogólne i dotyczące programu Investigation Support Scheme: Timothy Large, koordynator programu IJ4EU w IPI ([email protected])

Pytania dotyczące programu Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, project manager EJC ([email protected]).