Photo by Joshua Bayliss/Unsplash

  • Nieuwsredacties en freelancers komen in aanmerking voor financiering en steun
  • Deadline voor aanvragen:  23 februari 2023
  • Meld u aan voor de IJ4EU-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Het fonds Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) heeft vandaag op 12 januari twee nieuwe oproepen geopend voor grensoverschrijdende projecten in de onderzoeksjournalistiek in de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten van de EU.

De Investigation Support Scheme (steunregeling voor onderzoek) van IJ4EU zal subsidies verstrekken tussen de € 5.000 en € 50.000 om grensoverschrijdende teams van elk type in staat te stellen onderzoeken in het openbaar belang uit te voeren.

De deadline voor aanmeldingen is 23 februari om 23:59. Zie volledige informatie en veelgestelde vragen.

Ondertussen zal de steunregeling voor freelancers, Freelancer Support Scheme, van IJ4EU subsidies verstrekken tot aan € 20.000 aan grensoverschrijdende onderzoeksteams die voornamelijk uit freelance journalisten bestaan. De regeling zal ook een extra steunlaag bieden in de vorm van opleiding, mentorschap en netwerkmogelijkheden.

De deadline voor aanmeldingen voor de Freelancer Support Scheme zal ook 23 februari om 23:59 zijn. Zie volledige informatie en veelgestelde vragen.

In totaal zal het IJ4EU-fonds in de financieringsronde 2022/23 € 1,23 miljoen aan rechtstreekse subsidies verlenen ter ondersteuning van onderzoeksjournalistiek over transnationale onderwerpen.

Er zal ongeveer € 900.000 worden verdeeld in de Investigation Support Scheme en € 333.000 in de Freelancer Support Scheme.

Lees meer over het IJ4EU-fonds en waarom we ons inzetten voor het steunen van onderzoeksjournalistiek.

Tot nu toe heeft IJ4EU meer dan € 2,5 miljoen aan subsidies uitgekeerd aan grensoverschrijdende projecten, waardoor honderden journalisten ambitieuze onderzoeken konden uitvoeren over onderwerpen die van belang zijn voor het publiek in heel Europa en daarbuiten.

Bekijk eerder gesubsidieerde onderzoeken in onze projectensectie.

De geografische criteria om gekozen te worden zijn voor beide regelingen gelijk. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door teams met leden die zijn gevestigd in ten minste twee EU-lidstaten of ten minste één EU-lidstaat en één kandidaat-lidstaat van de EU.

De kandidaat-lidstaten van de EU zijn Albanië, Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne.

Projecten moeten gericht zijn op onderwerpen van grensoverschrijdend belang. Onderzoeken over allerlei onderwerpen kunnen in aanmerking komen.

De Freelancer Support Scheme is ontworpen voor teams waarvan de leden voornamelijk buiten de structuren van de redactiekamer werken. Naast geld, biedt het een platform van op maat gemaakte hulp in de vorm van mentorschap en training.

De Investigation Support Scheme staat open voor alle soorten journalistieke teams die hoofdzakelijk behoefte hebben aan financiering om hun onderzoek uit te voeren.

Beide regelingen omvatten redactionele bijstand, juridische ondersteuning en de mogelijkheid deel te nemen aan gespecialiseerde conferenties.

Teams die in alle soorten media werken – inclusief printmedia, omroepen, online media, documentairefilmmaken en verhalen vertellen op meerdere platforms – kunnen in aanmerking komen. Er moet naar worden gestreefd dat de projecten door mediakanalen in ten minste twee landen worden gepubliceerd.

IJ4EU-subsidies kunnen worden gebruikt om bijna alle soorten kosten te dekken voor de productie van journalistieke inhoud. Dit houdt in salaris en HR-kosten voor journalisten in dienst en freelance journalisten, onderzoekskosten, reiskosten, vertaalkosten en administratieve kosten.

De subsidies in het kader van beide regelingen worden toegekend door onafhankelijke jury’s bestaande uit vooraanstaande hoofdredacteuren, onderzoeksjournalisten en journalistiekdeskundigen. Lees meer over de selectieprocedure en -criteria.

Volledige details over zowel subsidieregelingen en het aanmelden hiervoor, als informatie over eerder gefinancierde projecten kunt u vinden op de website van IJ4EU. Lees onze veelgestelde vragen over aanmelden.

Nu de persvrijheid en het pluralisme steeds meer worden bedreigd, zet het IJ4EU-fonds zich in om onderzoeksrapportage te ondersteunen als een openbaar goed in de Europese Unie en daarbuiten.

Over IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) is een fonds om grensoverschrijdende onderzoeksjournalistiek te ondersteunen. We verstrekken subsidies aan teams van journalisten in Europa die onderwerpen onderzoeken in het publiek belang.

Het IJ4EU-fonds wordt beheerd door een consortium van drie organisaties: het International Press Institute (IPI), het European Journalism Centre (EJC) en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

IPI leidt het consortium en beheert de Investigative Support Scheme. EJC beheert de Freelancer Support Scheme. ECPMF organiseert een prijs voor grensoverschrijdend onderzoeksjournalistiek en de jaarlijkse conferentie van IJ4EU UNCOVERED. ECPMF beheert ook een juridisch noodfonds voor begunstigden.

Het IJ4EU-programma wordt als Preparatory Action (een succesvolle opvolger van een proefproject) medegefinancierd door de Europese Commissie (DG Connect). Het ontvangt aanvullende financiering van de Open Society FoundationsFritt OrdFondation Nicolas Puech en de stad Leipzig. Het programma behoudt volledige onafhankelijkheid van donors in de selectieprocedure van projecten en garandeert strikt de redactionele onafhankelijkheid van alle begunstigden.

Meld u aan voor de IJ4EU-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste IJ4EU-aankondigingen.

Vragen?

We moedigen geïnteresseerde aanvragers aan om de website van IJ4EU en onze pagina met veelgestelde vragen over aanmelden te bezoeken. Heeft u nog steeds vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactpersonen

Algemene vragen of vragen over de Investigation Support Scheme: Milica Miletic, IJ4EU projectcoördinator bij IPI (grants[at]ipi.media)

Vragen over de Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, EJC programmaleider (siderova[at]ejc.net).