Photo by Joshua Bayliss/Unsplash

  • Za grantove se mogu prijaviti redakcije i slobodni (freelance) novinari
  • Rok za prijave do 3. februara 2023
  • Prijavite se na IJ4EU mailing listu da redovno dobijate informacije  u vezi sa konkursom

Fond “Istraživačko novinarstvo za Evropu” (IJ4EU) otvorio je danas, 12. januara, dva nova konkursa za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Evropskoj uniji i u zemljama kandidatima za članstvo.

IJ4EU Investigation Support program nudi grantove u iznosu od 5 do 50 hiljada eura za prekogranične novinarske timove bilo koje vrste i sastava za istraživačke projekte od javnog interesa.

Krajnji rok za prijave je 13. februara do 23:59 CET. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovdje.

Istovremeno, otvoren je i program za slobodne (freelance) novinare, IJ4EU Freelancer Support Scheme, koji nudi grantove u iznosu do 20.000 eura za prekogranične istraživačke timove u čijem sastavu većinu čine slobodni (freelance) novinari. Ovaj program takođe nudi dodatni paket podrške kroz treninge, stručno usavršavanje i prilike za provezivanje i saradnju sa kolegama.

Krajnji rok za prijave za Freelancer Support Scheme program je takođe 13. februara do 23:59 CET. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovdje.

Ukupna vrijednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku istraživačkom novinarstvu na transnacionalne teme za 2022/23. godinu iznosi 1,23 milion eura.

Okvirno 900.000 eura će biti podijeljeno kroz Investigation Support Scheme program dok će 330.000 eura biti odvojeno za program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme).

Više informacija o IJ4EU fondu i razlozima za ovakvu podršku istraživačkom novinarstvu možete naći ovdje.

IJ4EU program je do sada kroz grantove za prekogranične projekte dodijelio preko 2,5 miliona eura, omogućivši tako stotinama novinara da sprovedu ambiciozne istrage koje pokrivaju teme od značaja za javnost u Evropi i šire.

Listu prethodno finansiranih istraživanja možete naći ovdje.

Geografski domet i dostupnost fondova je isti za oba programa. Pravo prijavljivanja imaju timovi novinara sa sjedištem u barem dvije zemlje Evropske unije ili najmanje u jednoj zemlji članici i jednoj sa statusom kandidata za članstvo u EU, a to su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Projekti se moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nijesu ograničene i svi prijedlozi će biti razmatrani.

Freelancer Support program je osmišljen za timove novinara koji uglavnom rade van medijskih kuća i redakcijskih struktura. Osim finansiranja, program pruža podršku i kroz različite programe mentorstva i treninga.

Investigation Support progam je otvoren za timove novinara bilo koje vrste (sve kombinacije slobodnih novinara i onih koji rade u redakcijama), a kojima je potrebna finansijska pomoć da sprovedu istraživanje.

Oba programa nude uredničku podršku, pravnu pomoć i priliku za učestvovanje na stručnim konferencijama.

Razmatraće se prijave timova iz svih vrsta medija, uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijane projekte (izvještavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitovanje/objavljivanje istraživanja u barem dvije zemlje.

IJ4EU grantovima mogu biti pokrivene skoro sve vrste troškova u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući zarade stalno zaposlenih i honorare za angažovanje slobodnih (freelance) novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

Grantovi oba programa će biti dodijeljeni po odluci nezavisnog žirija sačinjenog od uglednih i iskusnih urednika, istraživačkih novinara i medijskih stručnjaka. Više o procesu izbora kandidata i uslovima konkursa možete pročitati ovdje.

Svi detalji o oba programa podrške i procesu prijavljivanja, kao i informacije o prethodno finansiranim projektima, mogu se naći na IJ4EU veb-sajtu. Pogledajte listu često postavljanih pitanja o prijavljivanju ovdje.

Kako je sve više prijetnji slobodi i pluralizmu medija, IJ4EU fond je posvećen pružanju podrške istraživačkom izvještavanju kao javnom dobru u Evropskoj uniji i šire.

O fondu IJ4EU

Istraživačko novinarstvo za Evropu (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) je fond podrške prekograničnom istraživačkom novinarstvu. Dodjeljujemo grantove timovima novinara u Evropi koji istražuju teme od javnog značaja.

Fondom upravlja konzorcijum tri organizacije: Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI), Evropski centar za novinarstvo (European Journalism Centre  – EJC) i Evropski centar za slobodu medija (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). Na čelu konzorcijuma je IPI koji ujedno upravlja i programom Investigative Support.

EJC vodi program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). ECPMF je zadužen za nagradu za prekogranično istraživačko novinarstvo i za redovnu godišnju IJ4EU konferenciju #UNCOVERED. ECPMF takođe upravlja fondom za pravnu pomoć dobitnicima grantova.

IJ4EU program se kofinansira kao pripremna aktivnost Evropske komisije (DG Connect). Dodantnu finasijsku podršku pružaju i Fondacija za otvoreno društvo, Fondacija Frit OrdFondacija Nicolas Puech i Grad Lajpcig. Izbor projekata koji će biti finansirani iz ovog fonda je potpuno nezavisan od donatora, a nezavisnost uređivačke politike svih primaoca grantova je potpuno garantovana.

Prijavite se na IJ4EU mailing listu kako biste redovno dobijali najnovije objave i informacije o IJ4EU konkursima.

Pitanja

Zainteresovani za prijave se upućuju na internet stranicu fonda IJ4EU i posebno na sekciju sa često postavljanim pitanjima u vezi sa konkursom. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. 

Kontakt

Kontakt osoba za opšte informacije ili pitanja u vezi sa programom Investigative Support je Milica Miletić, koordinatorka IJ4EU projekta u IPI (grants[at]ipi.media).

Pitanja u vezi sa programom podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme) možete slati Zlatini Siderovoj koja vodi EJC programe (Zlatina Siderova, siderova[at]ejc.net).