Photo by Joshua Bayliss/Unsplash

• Uudisteagentuurid ja vabakutselised ajakirjanikud, kes on õiguslikud saama rahastamist ja toetusi,
• Kandideerimise tähtaeg: 23. veebruar 2023,
• Registreeruge IJ4EU uudiskirja kasutajaks, et saada ajakohast teavet.


Euroopa uuriva ajakirjanduse sihtasutus „Investigative Journalism for Europe“ (IJ4EU) kuulutab täna, 12. jaanuaril 2023 välja kaks uut konkurssi piiriülese uuriva ajakirjanduse projektidele Euroopa Liidus ja ELi kandidaatriikides. 

IJ4EU uuringute toetusprogrammi „Investigation Support Scheme“ raames antakse toetusi summas 5 000 – 50 000 eurot mis tahes liiki piiriülese uuriva ajakirjanduse projektidele, mis pakuvad avalikku huvi.

Kandideerimise tähtaeg on 23. veebruar 2023 kell 23:59 CET. Vaadake kogu teavet ja korduma kippuvaid küsimusi.

Paralleelselt jagatakse IJ4EU Vabakutseliste ajakirjanike toetusprogrammi „Freelancer Support Scheme“ raames toetusi summas kuni 20 000 eurot piiriülestele ajakirjanike meeskondadele, mis koosnevad üksnes vabakutselistest ajakirjanikest. Samuti tagab see täiendavat toetust koolituste, mentorluse ja koostöövõimaluste loomise kaudu.

Toetusprogrammi „Freelancer Support Scheme“ kandideerimise tähtaeg on  23. veebruar 2023  kell 23:59 CET. Vaadake kogu teavet ja korduma kippuvaid küsimusi.

Kokku annab sihtasutus IJ4EU 2022/2023. aasta rahastamisvoorus 1,1 miljoni euro ulatuses otsetoetusi, et toetada piiriülest uurivat ajakirjandust avalikes huvides.

Ligikaudu 900 000 eurot jaotatakse „Investigation Support Scheme“ toetuskava raames ja 330 000 eurot – „Freelancer Support Scheme“ toetuskava raames.

Rohkem teavet sihtasutuse IJ4EU kohta ja ka selle kohta, miks me toetame uurivat ajakirjandust.

Sihtasutus IJ4EU on praeguseks piiriülestele projektidele välja maksnud üle 2,5 miljoni euro toetusi, mis on võimaldanud sadadel ajakirjanikel viia ellu ambitsioonikaid uuriva ajakirjanduse projekte teemadel, mis pakuvad huvi auditooriumile kogu Euroopas ja mujal maailmas.

Varem rahastatud uuriva ajakirjanduse projektide kohta saab teavet meie projektide alajaotuses.

Geograafilised toetuste eraldamise kriteeriumid jäävad samaks. Taotlusi võivad esitada ajakirjanike meeskonnad, mille liikmed asuvad vähemalt kahes ELi liikmesriigis või vähemalt ühes ELi liikmesriigis ja ühes ELi kandidaatriigis.

ELi kandidaatriigid on Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Türgi ja Ukraina.

Projektid peavad olema keskendunud piiriülestele teemadele. Hinnatakse kõikidel teemadel tehtud uurimistöid.

Programm „Freelancer Support Scheme“ on mõeldud ajakirjanike meeskondadele, mille liikmed tegutsevad peamiselt väljaspool uudisteagentuure. Lisaks rahastamisele pakub programm kohandatud abi mentorluse ja koolituste vormis.

Programm „Investigation Support Scheme“ on avatud igat tüüpi ajakirjanike rühmadele, kes vajavad peamiselt rahastamist oma uuriva ajakirjanduse projektide elluviimiseks.

Mõlemad programmid pakuvad toimetuslikku abi, juriidilist tuge ja võimalust osaleda erialakonverentsidel.

Hinnatakse meeskondi, kes esindavad igat liiki massimeediavahendeid – trükimeediat, elektroonilist ringhäälingut, online-meediat, dokumentaalfilmide tegemist ja erinevaid multimeediaplatvorme. Projektid peavad olema suunatud sellele, et neid avaldaksid vähemalt kahe riigi meediaorganisatsioonid.

Sihtasutuse IJ4EU toetusi saab kasutada peaaegu igasuguste ajakirjandusliku sisu tootmiseks vajalike kulutuste katmiseks. Need hõlmavad nii toimetustes töötavate ajakirjanike kui ka vabakutseliste ajakirjanike töötasusid ja personalikulusid, uurimiskulusid, reisi-, tõlke- ja halduskulusid.

Mõlema programmi raames võtavad toetuse omistamise otsused vastu sõltumatud žüriid, mis koosnevad kogenud toimetajatest, uurivatest ajakirjanikest ja ajakirjandusekspertidest. Lisateave valikuprotsessi ja kriteeriumide kohta. Täpsem teave valikuprotsessi ja kriteeriumide kohta.

Üksikasjalik informatsioon mõlema rahastamisprogrammi kohta, juhend toetuse taotlemiseks ja teave varem rahastatud projektide kohta on leitav IJ4EU veebisaidil. Taotlemise kohta saab teavet alajaotusest Korduma kippuvad küsimused taotlemise kohta.

Ajakirjandusvabadusele ja pluralismile avalduvate ohtude kasvades on sihtasutus IJ4EU pühendunud uuriva ajakirjanduse kui avaliku hüve toetamisele Euroopa Liidus ja väljaspool.

Sihtasutusest IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) on sihtasutus, mis toetab piiriülest uurivat ajakirjandust. Anname toetusi Euroopa ajakirjanike meeskondadele, kes uurivad avalikku huvi pakkuvaid teemasid.

IJ4EU sihtasutust haldab kolmest organisatsioonist koosnev ühendus: Rahvusvaheline Pressiinstituut (IPI)Euroopa Ajakirjanduskeskus (EJC) ja Euroopa Pressi- ja Meediavabaduse keskus (ECPMF).

IPI juhib ühendust ja haldab „Investigative Support Scheme“. EJC haldab „Freelancer Support Scheme“. ECPMF asutas Piiriülese uuriva ajakirjanduse auhinna ja IJ4EU iga-aastase UNCOVERED konverentsi. ECPMF haldab ka juriidiliselt ettenägematute kulude fondi toetusesaajatele.

IJ4EU programmi kaasrahastab ka Euroopa Komisjon (Kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogiate peadirektoraat). Täiendavaid finantsvahendeid annavad selleks Open Society FoundationsFritt OrdFondation Nicolas Puech ja Leipzigi linn. Programm säilitab projektide valikul täieliku sõltumatuse rahastajatest ja jälgib rangelt kõigi toetusesaajate toimetuslikku sõltumatust.

Liituge IJ4EU uudiskirjaga, et olla kursis viimaste IJ4EU teadaannetega.

Küsimused?

Kutsume huvitatud kandidaate külastama IJ4EU veebisaiti ja meie Korduma kippuvate küsimuste alajaotust kandideerimise kohta. Lisaküsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust.

Kontaktteave

Üldised küsimused või Uuringute tugiprogrammiga seotud küsimused: Milica Miletic, IJ4EU projektikoordinaator IPI (grants[at]ipi.media).

Vabakutseliste ajakirjanike tugiprogrammiga seotud küsimused: Zlatina Siderova, EJC projektijuht (siderova[at]ejc.net).