Photo by Joshua Bayliss/Unsplash

  • Do sredstev in podpore so upravičeni novinarske hiše in samostojni novinarji
  • Rok za oddajo prijav: 23. februar 2023
  • Prijavite se na glasilo IJ4EU, da boste vedno na tekočem

Sklad Preiskovalno novinarstvo za Evropo (IJ4EU) je danes, 12. januarja, objavil dva nova razpisa za čezmejne projekte preiskovalnega novinarstva v Evropski uniji in v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo.

Shema za podporo preiskovalnemu novinarstvu sklada IJ4EU bo različnim čezmejnim ekipam zagotovila štipendije v višini 5.000 do 50.000 EUR, da bi izvajali dejavnosti preiskovalnega novinarstva v javnem interesu.

Rok za prijavo je 23. februar do 23.59 po srednjeevropskem času. Oglejte si podrobnejše informacije in najpogostejša vprašanja.

Medtem bo shema za podporo samostojnim novinarjem  sklada IJ4EU čezmejnim ekipam preiskovalnih novinarjev, ki jih sestavljajo pretežno samostojni novinarji, zagotovila štipendije v višini do 20.000 EUR. Obenem jim bo omogočila dodatno podporo z usposabljanjem, mentorstvom in mreženjem.

Rok za oddajo prijav za shemo za podporo samostojnim novinarjem IJ4EU je 23. februar do 23.59 po srednjeevropskem času. Oglejte si podrobnejše informacije in pogosta vprašanja.

V letih 2022/23 bo sklad IJ4EU skupno zagotovil 1,23 milijona evrov štipendij za podporo preiskovalnemu novinarstvu o nadnacionalnih temah.

Približno 900.000 EUR bo razdeljenih v okviru sheme za podporo preiskovalnemu novinarstvu, 300.000 EUR pa v okviru sheme za podporo samostojnim novinarjem.

Preberite si več o skladu IJ4EU in o tem, zakaj se zavzemamo za podporo preiskovalnemu novinarstvu.

Do zdaj je shema IJ4EU čezmejnim projektom izplačala več kot 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev, kar je stotinam novinarjev omogočilo ambiciozne raziskave o temah, ki zanimajo občinstvo po vsej Evropi in zunaj nje.

Preiskave, ki so prejele podporo v preteklih letih, si lahko ogledate v razdelku projektov.

Merila geografske upravičenosti za pridobitev štipendije so za obe shemi enaka. Prijave lahko predložijo ekipe, katerih člani imajo sedež v vsaj dveh državah članicah EU ali vsaj eni državi članici EU in v eni državi kandidatki za vstop v EU.

Države kandidatke za vstop v EU so Albanija, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Turčija in Ukrajina.

Projekti se morajo osredotočati na teme čezmejnega pomena. Upoštevane bodo preiskave, ki obravnavajo katero koli temo. 

Shema za podporo samostojnim novinarjem je namenjena ekipam, katerih člani pretežno delujejo izven novinarskih hiš. Poleg finančnih sredstev ponuja sklop prilagojene pomoči v obliki mentorstva in usposabljanja.

Shema za podporo preiskovalnemu novinarstvu je na voljo novinarskim ekipam vseh vrst, ki za izvajanje svojih preiskav potrebujejo predvsem finančna sredstva.

Obe shemi vključujeta uredniško pomoč, pravno podporo in možnost udeležbe na strokovnih konferencah.

Upoštevane bodo ekipe iz vseh vrst medijev – vključno s tiskom, radiodifuzijo, spletnimi mediji, dokumentarnimi oddajami in pripovedovanjem zgodb v različnih okoljih. Projekti morajo biti objavljeni v medijih v vsaj dveh državah.

Sredstva iz sklada IJ4EU se lahko porabijo za kritje skoraj vseh vrst stroškov, potrebnih za pripravo novinarskih vsebin. Na primer, za stroške plač in človeških virov za zaposlene novinarje in samostojne novinarje, stroške raziskav, potne stroške, stroške prevajanja in upravne stroške.

V okviru obeh programov podeljujejo štipendije neodvisne žirije, ki jih sestavljajo ugledni starejši uredniki, preiskovalni novinarji in strokovnjaki s področja novinarstva. Preberite si več o postopku izbire in merilih.

Vse podrobnosti o shemah financiranja in načinu prijave ter informacije o preteklih financiranih projektih so na voljo na  spletni strani IJ4EU website. Preberite si pogosta vprašanja o prijavi.

Sklad IJ4EU si prizadeva podpirati preiskovalno poročanje, pojmovano kot javna dobrina v Evropski Uniji in izven nje, v času, ko se grožnje zoper svobodno novinarstvo in pluralizem množijo. 

O skladu IJ4EU

IJ4EU (Preiskovalno novinarstvo za Evropo) je sklad za podporo čezmejnemu preiskovalnemu novinarstvu. Sklad zagotavlja štipendije ekipam novinarjev v Evropi, ki preiskujejo teme javnega interesa.

Sklad IJ4EU upravlja konzorcij treh organizacij: Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropski novinarski center  (EJC) in Evropski center za svobodo medijev (ECPMF).

IPI vodi konzorcij in upravlja shemo za podporo preiskovalnemu novinarstvu. EJC upravlja shemo za podporo samostojnim novinarjem. ECPMF je pobudnik  nagrade za čezmejne preiskovalne projekte in letne konference IJ4EU UNCOVERED. ECPMF upravlja tudi sklad za pravno pomoč prejemnikom štipendij.

Pripravljalne aktivnosti programa IJ4EU sofinancira Evropska komisija (GD Connect). Sklad je prejel dodatna sredstva od fundacij Open Society Foundations, Fritt Ord in Fondation Nicolas Puech ter od mesta Leipzig. Program izbira projekte v popolni neodvisnosti od donatorjev in dosledno zagotavlja uredniško neodvisnost vseh prejemnikov sredstev.

Prijavite se na glasilo IJ4EU, da boste vedno na tekočem o najnovejših objavah IJ4EU.

Vprašanja?

Zainteresiranim prijaviteljem predlagamo, da pred prijavo obiščejo  spletno stran IJ4EU in stran s pogostimi vprašanji glede prijave. Če imate nadaljnja vprašanja, smo vam na voljo.

Kontaktna oseba:

Splošna vprašanja ali vprašanja v zvezi s shemo za podporo preiskavam: Milica Miletic, koordinator projekta IJ4EU pri IPI (grants[at]ipi.media).

Vprašanja v zvezi s shemo za podporo samostojnim podjetnikom: Zlatina Siderova, vodja programa EJC (siderova[at]ejc.net).

web: KontraBit