Photo by Joshua Bayliss/Unsplash

  • Både ansatte og free-lance journalister kan søge
  • Deadline for ansøgninger: 23. februar 2023
  • Tilmeld dig IJ4EU’s nyhedsbrev for løbende information

The Investigative Journalism for Europe Program (IJ4EU) åbner 12. januar for ansøgninger til to nye programmer, som har til formål at støtte undersøgende journalistik i EU-landene, inklusive kandidatlandene.

Det første program, Investigation Support Scheme, består af støtte på mellem  5.000 – 50.000 Euro (37.000 – 370.000 DKK) til tværnationale teams, der ønsker at gennemføre journalistiske projekter i offentlighedens interesse. Deadline for ansøgninger er den 23. februar kl. 23.59. Nærmere oplysninger om disse puljer kan findes (på engelsk) på full information eller på frequently asked questions.

Det andet program, Freelancer Support Scheme, er primært målrettet freelancere og består af tilskud på op til 20.000 Euro (150.000 DKK) til tværnationale undersøgende teams af freelancere. Dette program rummer endvidere uddannelse, mentorprogram og netværksmuligheder. Deadline for denne pulje er ligeledes den 23. februar kl. 23.59. Nærmere oplysninger om freelancepuljen kan findes (på engelsk) på full information eller på FAQs.

I alt uddeler IJ4EU 1,23 mio. Euro (9,2 mio. DKK) i direkte støtte til undersøgende journalistik om tværnationale emner, fordelt med 900,000 Euro (6,7 mio. DKK) til hovedprogrammet og 330,000 Euro (2 ,5 mio. DKK) til freelanceprogrammet.

Du kan læse mere om IJ4EU og formålet med puljerne her.

IJ4EU har gennem de seneste år uddelt mere end 2,5 mio. Euro (18,6 mio. DKK) til internationale projekter, som har givet hundredvis af journalister mulighed for at gennemføre ambitiøse journalistiske projekter og afsløret emner af bred offentlig interesse i og udenfor Europa.

Tidligere støttede projekter kan ses på IJ4EUs project section.

De geografiske kriterier er de samme for begge programmer. Ansøgningerne skal indsendes af organisationer eller teams med deltagere fra mindst to EU-medlemslande, eller fra mindst ét EU-medlemsland og et kandidatland. EU’s kandidatlande omfatter Albanien, Bosnien-Hercegovina, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.

Projekterne skal fokusere på emner af tværnational europæisk relevans. Men derudover er der ingen begrænsning i temavalget.

The Freelancer Support Scheme er beregnet til freelance-teams, som priært arbejder udenfor etablerede medieorganisationer. I tillæg til den økonomiske støtte, vil støtten omfatte mentorstøtte og uddannelse.

The Investigation Support Scheme kan søges af alle, der har behov for finansiering af tværnationale projekter indenfor undersøgende journalistik.

Alle medietyper er omfattet af programmet: print, radio, podcast, tv, online medier, dokumentarfilm og tværmediale projekter. Projekterne skal sigte mod offentliggørelse i mindst to af de omfattede lande.

Tilskuddet kan dække stort set enhver form for omkostninger ved projektet, herunder løn og personaleomkostninger for såvel ansatte journalister som freelancere, researchomkostninger, rejseomkostninger, oversættelsesomkostninger og administrative udgifter.

Tilskud til begge programmerne vil blive uddelt efter vurdering af en uafhængig jury bestående af erfarne redaktører, undersøgende journalister og eksperter. Du kan læse mere om udvælgelsesprocessen her.

Du kan finde flere oplysninger om såvel de to programmer som ansøgningsprocedurerne på IJ4EU website. Besøg evt. også vores FAQ-side.

IJ4EU fonden har til formål at støtte undersøgende journalistik som et offentligt gode i og udenfor EU i en tid hvor pressefrihed og mediepluralisme er under pres.

Om IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe – Undersøgende journalistik for Europa) er en fond til støtte for tværnational undersøgende journalistik. Fonden uddeler støtte til teams af journalister i Europa, som laver undersøgende journalistik indenfor emner af offentlig interesse.

Fonden ledes af et konsortium bestående af tre internationale presseorganisationer: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) og European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Konsortiet ledes af IPI, som også administrerer hoved programmet (The Investigative Support Scheme), mens Freelanceprogrammet (The Freelancer Support Scheme) administreres af EJC. ECPMF administrerer fondens pris for undersøgende tværnational journalistik (prize for cross-border investigative journalism). ECPMF arrangerer endvidere IJ4EUs årlige konference UNCOVERED, og forvalter desuden en juridisk beredskabsfond for støttemodtagerne.

IJ4EU programmet er medfinansieret af Europakommissionen (European Commission – DG Connect), Open Society FoundationsFritt OrdFondation Nicolas Puech og City of Leipzig. Men programmet er 100 procent uafhængigt af donorerne i forhold til udvælgelse af de støttede projekter, ligesom støttemodtagerne garanteres fuld redaktionel frihed.

Hvis du vil modtage løbende oplysninger om programmet, kan du tilmelde digIJ4EU’s nyhedsbrev.

Spørgsmål?

Vi anbefaler alle interesserede ansøgere at besøge IJ4EU’s website and FAQ page. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Generelle spørgsmål eller spørgsmål om ”The Investigation Support Scheme”: Milica Miletic, IJ4EU project coordinator: grants[at]ipi.media.

Spørgsmål vedr. ”Freelancer Support Scheme”: Zlatina Siderova, EJC programme lead: siderova[at]ejc.net.