Read this article in:
български, crnogorski, čeština, dansk, Deutsch, English, Ελληνικά, eesti keel, español, français, hrvatski, italiano, latviešu valoda, lietuvių kalba, limba română, magyarul, македонски, Nederlands, polski, português, shqip, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, Türkçe, украïньска


  • Медийни организации и журналисти на свободна практика могат да кандидатстват за финансиране и подкрепа
  • Краен срок за кандидатстване: 13 октомври 2022
  • Абонирайте се за нашия IJ4EU бюлетин за да получавате новини и известия

Фондът за разследваща журналистика в Европа (IJ4EU) обявява днес, 1 септември, две нови покани за трансгранични журналистически разследвания в Европейския съюз и страните кандидат-членки на ЕС.

  • Investigation Support Scheme  (схемата за подкрепа на разследванията)  ще предоставя  грантове на стойност между 5,000  и 50,000 евро на трансгранични екипи, които включват всякаква конфигурация между медийни организации и/или журналисти на свободна практика и които кандидатстват с проекти за разследвания  в обществен интерес.

    Крайният срок за кандидатстване е 13 октомври в 23:59 CEST (централноевропейско лятно време). Схемата ще обяви втора покана за набиране на проектни предложения през януари 2023 г. Вижте пълната информация и  често задавани въпроси.
  • Втората грантова схема на IJ4EU, Freelancer Support Scheme ще предоставя грантове в размер на до 20,000 евро на трансгранични разследващи екипи, които се състоят преобладаващо от журналисти на свободна практика. Схемата ще предоставя допълнителна подкрепа под формата на менторство, обучение и възможности за обмяна на опит и контакти.

    Крайният срок за кандидатстване за Freelancer Support Scheme също е 13 октомври, 23:59 CEST. Тази грантова схема също ще има втора покана, която ще отвори през януари 2023 г. Вижте пълната информация и често задавани въпроси.

 IJ4EU ще предостави общо €1.23 милиона директна финансова подкрепа за журналистически разследвания по теми представляващи трансграничен интерес в периода 2022/23.

Около €900,000 ще бъдат предоставени в рамките на Investigation Support Scheme и €330,000 чрез втората грантова схема, Freelancer Support Scheme.

Прочетете повече за фонда about the IJ4EU  и защо подкрепяме разследващата журналистика.

До момента, IJ4EU е предоставил повече от €2.5 милиона под формата на грантове за трансгранични проекти, позволявайки на стотици журналисти да проведат амбициозни разследвания по теми касаещи обществата в Европа и отвъд.

Вижте проектите подкрепени от фонда в раздел прокети.

Географските критерии за допустимост са еднакви за двете грантови схеми. Проекти могат да бъдат подавани от екипи с членове базирани в поне две страни-членки на ЕС или поне една страна-членка на ЕС и една страна кандидат-член на ЕС.

Страните кандидат-членки на ЕС са Албания, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Турция и Украйна.

Проектите трябва да са трансгранично значими, като  допустими за подкрепа са разследвания по всякакви теми.

Freelancer Support Scheme е насочена към екипи, чиито членове работят преобладаващо извън медийни структури и организации. Освен финансова подкрепа, схемата предлага допълнителна помощ под формата на обучение и менторство.

Investigation Support Scheme е отворена за кандидатстване за екипи включващи всякаква комбинация от членове, които се нуждаят преди всичко от финансиране, за да завършат разследванията си.

И двете грантови схеми предлагат редакторска помощ, юридическа подкрепа, както и възможност за участие в специализирани събития и конференции.

Ще бъдат подкрепени екипи работещи във всички видове медии, включително печат, телевизионни, онлайн медии, документална журналистика и мултимедийни платформи. Проектите трябва да имат за цел да бъдат публикувани от медии в поне две държави.

Финансовата подкрепа предоставена от IJ4EU може да се използва за покриване на почти всички видове разходи, необходими за разработване на журналистическо съдържание. Това включва разходи за възнаграждения и човешки ресурси, както за журналисти работещи в медии, така и за журналисти на свободна практика, разходи свързани с проучвания, превод, пътни и административни разходи.

Оценката на проектите подадени по по двете схеми ще се извършва от  независимо жури включващо старши редактори в медии, разследващи журналисти и експерти в областта на журналистиката. Тук можете да прочетете повече за процесите по подбор на проектите и критериите за избор.

Пълна информация относно двете грантови схеми и начина на кандидатстване, както и информация за минали проекти получили финансиране, може да бъде намерена на уебсайта на IJ4EU. Вижте и често задаваните въпроси във връзка с процедурите за кандидатстване.

С оглед нарастващите заплахи пред свободата на словото, фондът IJ4EU има за цел да подкрепя разследващата журналистика като обществено благо в Европейския съюз и отвъд. 

Photo by Jason Dent on Unsplash

За IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) е фонд в подкрепа на трансграничната разследваща журналистика. Ние предоставяме безвъзмездна финансова помощ на екипи от журналисти и медии в Европа, които разследват обществено значими теми.

Фондът IJ4EU се управлява от консорциум от три организации: Международен прес институт (IPI), Европейски център за журналистика (EJC) и Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF). IPI ръководи консорциума и управлява Investigation Support Scheme ( схема за подкрепа на разследванията). EJC отговаря за Freelancer Support Scheme (схема за подкрепа на журналисти на свободна практика). ECPMF организира награда за трансгранична разследваща журналистика и провежда ежегодната конференция  на IJ4EU – UNCOVERED. Бенефициентите на IJ4EU имат право на достъп и до фонда за непредвидени юридически разходи, който се управлява също от ECPMF.

Програмата IJ4EU е финансирана като пилотно действие от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Допълнителна финансова подкрепа на фонда е предоставена и от Фондация Институт Отворено Общество,  Фондация Fritt Ord, Фондация Nicolas Puech и  Stadt Leipzig. Програмата поддържа пълна независимост от дарителите при подбора на проекти и гарантира редакционната независимост на всички бенефициенти.

Абонирайте се за нашия IJ4EU бюлетин за да получавате новини и известия.

Въпроси?

Каним всички заинтересовани кандидати да посетят уебсайта на IJ4EU  и раздела с често задавани въпроси относно кандидатстването . Ако там не намирате отговор на въпроса си, не се колебайте да се свържете с нас.

Контакти

Въпроси от общ характер или въпроси свързани с Investigation Support Scheme: Milica Miletic, координатор на фонда IJ4EU, IPI (grants[at]ipi.media).

Въпроси свързани с Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, мениджър програми, EJC (siderova[at]ejc.net).