Read this article in:
български, crnogorski, čeština, dansk, Deutsch, English, Ελληνικά, eesti keel, español, français, hrvatski, italiano, latviešu valoda, lietuvių kalba, limba română, magyarul, македонски, Nederlands, polski, português, shqip, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, Türkçe, украïньска


• Både nyhetsredaktioner och frilansare är berättigade till stipendier
• Sista ansökningsdag: 13 oktober 2022
• Anmäl dig till IJ4EU:s nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad


Fonden IJ4EU (Investigative Journalism for Europe fund) öppnar idag, den 1 september, för ansökningar till två nya program som stöder gränsöverskridande undersökande journalistik inom Europeiska unionen och EU-kandidatländerna.

  • IJ4EU:s “Investigation Support Scheme” beviljar anslag på mellan 5 000 euro och 50 000 euro för att stödja olika typer av gränsöverskridande projektteam så att de kan utföra granskningar av allmänintresse.

    Sista ansökningsdag för årets program är den 13 oktober klockan 23:59 CEST. En andra ansökningsomgång kommer att öppna i januari 2023. Mer information på engelska finns här. Se också svar på vanliga frågor.
  • Samtidigt ger IJ4EU:s “Freelancer Support Scheme” bidrag på upp till 20 000 euro för gränsöverskridande granskande team som främst består av frilansjournalister. Ytterligare stöds ges också i form av utbildning, mentorskap och möjligheter att nätverka.

    Sista ansökningsdag för Freelancer Support Scheme är också 13 oktober klockan 23:59 CEST. En andra ansökningsomgång öppnar även här i januari 2023. Klicka här för mer information på engelska samt svar på vanliga frågor.

Sammanlagt kommer IJ4EU-fonden i den aktuella rundan för 2022/23 att dela ut 1,23 miljoner euro som ska gå till att stödja granskningar av gränsöverskridande ämnen.

Omkring 900 000 euro kommer att fördelas genom Investigation Support Scheme och 330 000 euro genom Freelancer Support Scheme.

Läs mer om IJ4EU-fonden och varför vi är dedikerade till att ge stöd till granskande journalistik.

Fram till idag har IJ4EU fördelat över 2,5 miljoner euro i stipendier till gränsöverskridande projekt som har gjort det möjligt för hundratals journalister att genomföra djuplodande granskningar inom områden av intresse för en publik både i och utanför Europa.

Här kan du läsa om projekt som fått stöd tidigare år.

För båda programmen gäller att teamen som ansöker ska bestå av deltagare från minst två EU-länder eller ett EU-land samt ett kandidatland.

EU-kandidatländerna är Albanien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina.

Projekten måste behandla gränsöverskridande frågor. Granskningar av alla slags ämnen kommer att prövas.

Frilansprogrammet är utformat för team vars medlemmar främst arbetar fristående från en större nyhetsredaktion. Förutom det finansiella stödet erbjuder programmet också ett särskilt stöd i form av mentorskap och utbildning.

Det andra och större programmet är öppet för alla typer av journalistiska team som i första hand behöver finansiering för att kunna utföra en undersökning.

Båda programmen inkluderar redationellt stöd, juridisk hjälp och möjligheten att delta på olika specialistkonferenser.

Ansökan är öppen för alla medietyper – inklusive tidningar, radio, tv, online, dokumentärfilm och flerkanalspubliceringar. Projekten måste ha som mål att publicera granskningen i minst två länder.

Bidrag från IJ4EU kan användas för att täcka nästan alla typer av kostnader som är nödvändiga för att producera journalistiskt innehåll. Det kan handla om löner och arvoden till anställda och frilansanlitade medarbetare, researchkostnader, resekostnader, kostnader för översättningar och administrativa utgifter.

Ansökningarna för båda programmen prövas av oberoende jurys som består av seniora redaktörer, undersökande journalister och medieexperter. Läs mer om urvalsprocessen och kriterierna här.

All information om de två programmen och hur du ansöker, inklusive information om tidigare finansierade projekt, hittar du på IJ4EU:s hemsida. Vår FAQ om hur du ansöker finns här.

I en tid då hoten mot pressfrihet och mångfald växer i omfattning är IJ4EU fast beslutna att ge stöd till undersökande journalistik av allmänintresse både inom Europeiska unionen och utanför.

Photo by Jason Dent on Unsplash

Om IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) är en fond som stöder gränsöverskridande undersökande journalistik. Vi ger bidrag till journalistteam i Europa som undersöker olika ämnen av allmänintresse.

Bakom IJ4EU-fonden står ett konsortium av tre organisationer: Internationella Pressinstitutet (IPI), Europeiska centret för journalistik (EJC) samt Europeiska centret för press- och mediefrihet (ECPMF).

IPI leder konsortier och har hand om Investigative Support Scheme. EJC hanterar Freelancer Support Scheme. ECPMF delar ut ett pris till gränsöverskridande undersökande journalistik och arrangerar IJ4EU:s årliga konferens #UNCOVERED. ECPMF driver också en juridisk stödfond.

IJ4EU-programmet är delfinansierat av EU-kommissionen (DG Connect). Ytterligare bidrag kommer från Open Society Foundations, Fritt Ord, Fondation Nicolas Puech och City of Leipzig. Programmet upprätthåller ett fullständigt oberoende från bidragsgivarna när det gäller urvalet av ansökningar och garanterar ett strikt redaktionellt oberoende för de projekt som får stöd.

Prenumerera på IJ4EU:s nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vårt arbete.

Fler frågor?

IJ4EU:s hemsida finns mer information och svar på vanliga frågor om hur du ansöker. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

För allmänna frågor eller frågor angående Investigation Support Scheme kontakta Milica Miletic, projektkoordinator för IJ4EU på IPI.  (grants[at]ipi.media).

För frågor gällande Freelancer Support Scheme kontakta Zlatina Siderova, EJC:s programansvariga (siderova[at]ejc.net).