Read this article in:
български, crnogorski, čeština, dansk, Deutsch, English, Ελληνικά, eesti keel, español, français, hrvatski, italiano, latviešu valoda, lietuvių kalba, limba română, magyarul, македонски, Nederlands, polski, português, shqip, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, Türkçe, украïньска


  • Redakcje oraz ich współpracownicy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe
  • Termin składania wniosków: 13 października 2022 roku
  • Zaprenumeruj newslettera IJ4EU by otrzymywać informacje

Fundacja na rzecz dziennikarstwa śledczego w Europie The Investigative Journalism for Europe fund (IJ4EU) ogłosiła dziś, 1 września, dwa nowe nabory wniosków na projekty dotyczące transgranicznego dziennikarstwa śledczego w Unii Europejskiej oraz krajach kandydujacych do UE.

  • W ramach programu Investigation Support Scheme IJ4EU przewidziane są granty wysokości od 5000 do 50 000 euro dla transgranicznych zespołów dowolnego rodzaju na śledztwa dziennikarskie, prowadzone w interesie publicznym.

    Termin składania wniosków upływa 1 października o godzinie 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Drugi nabór w programie przewidziany jest w styczniu 2023 roku. Pełne informacje oraz często zadawane pytania.
  • Tymczasem program IJ4EU wspierania freelancerów — Freelancer Support Schemeprzewiduje granty sięgające 20 000 euro dla transgranicznych zespołów śledczych złożonych w większości z freelancerów. Zapewni także dodatkową warstwę wsparcia poprzez szkolenia, mentoring oraz możliwości sieciowania.

    Termin składania wniosków we Freelancer Support Scheme także upływa 1 października o godzinie 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Drugi nabór w programie przewidziany jest w styczniu 2023 roku. Pełne informacje oraz często zadawane pytania.

Łącznie fundusz IJ4EU rozdysponuje 1,23 mln € w bezpośrednich grantach na wsparcie dziennikarstwa śledczego w projektach transgranicznych w naborze 2022/2023.

Około 900 tys. euro zostanie rozdysponowanych w ramach programu Investigation Support Scheme oraz 330 tys. euro poprzez program Freelancer Support Scheme.

Approximately €900,000 will be distributed through the Investigation Support Scheme and €330,000 through the Freelancer Support Scheme.

Więcej o IJ4EU oraz dlaczego zależy nam na wspieraniu dziennikarstwa śledczego.

Dotychczas IJ4EU rozdysponował ponad 2,5 mln € w grantach na projekty transgraniczne, pozwalając setkom dziennikarzy na prowadzenie ambitnych śledztw w tematach interesujących odbiorców w Europie i poza nią.

Z poprzednio sfinansowanymi śledztwami można się zapoznać w dziale projektów.

Geograficzne kryteria udziału są takie same dla obu programów. Wnioski muszą być składane przez zespoły, których członkowie zamieszkują co najmniej dwa kraje członkowskie UE lub co najmniej jeden kraj członkowski UE i jeden kraj kandydujący do UE.

Krajami kandydującymi do UE są: Albania, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Turcja oraz Ukraina.

Projekty muszą koncentrować się na tematyce o znaczeniu transgranicznym. Brane pod uwagę będą śledztwa dotyczące wszystkich tematów.

Program Freelancer Support Scheme został stworzony z myślą o zespołach, których członkowie pracują przeważnie poza strukturami newsroomów. Poza pieniędzmi, program oferuje zestaw dostosowanego wsparcia w formie mentoringu i szkoleń.

Program Investigation Support Scheme jest otwarty dla zespołów dziennikarzy wszystkich rodzajów, które potrzebują przede wszystkim wsparcia finansowego dla swoich śledztw dziennikarskich.

Obydwa programy oferują wsparcie redaktorskie, prawne oraz możliwość udziału w konferencjach specjalistycznych.

Będą rozpatrywane wnioski zespołów pracujących we wszystkich rodzajach mediów: papierowych, w radiu i telewizji, internetowych, zajmujących się produkcją filmów dokumentalnych i działających na wielu platformach. Celem projektów musi być ich publikacja w mediach w co najmniej dwóch krajach.

Dotacje IJ4EU można wykorzystać na pokrycie prawie wszystkich rodzajów kosztów niezbędnych do wyprodukowania treści dziennikarskich. Dotyczy to także kosztów wynagrodzeń i zasobów ludzkich zarówno w przypadku dziennikarzy zatrudnionych, jak i wolnych strzelców, a także kosztów badań, podróży, tłumaczeń i kosztów administracyjnych.

Granty w ramach obu programów są przyznawane przez niezależną komisję, składającą się z zasłużonych redaktorów, dziennikarzy śledczych oraz ekspertów dziennikarstwa. Więcej informacji o procesie i kryteriach wyboru projektów.

Wszystkie szczegóły dotyczące obu programów finansowania, w tym dotyczące sposobu składania wniosków oraz informacje o projektach finansowanych w przeszłości można znaleźć na stronie internetowej IJ4EU. Prosimy o przeczytanie często zadawanych pytań na temat składania wniosków.

W obliczu nasilania się zagrożeń dla wolności mediów oraz różnorodności opinii, fundusz IJ4EU oferuje wsparcie dziennikarstwa śledczego jako dobra wspólnego w Europie i poza jej granicami.

Photo by Jason Dent on Unsplash

O IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) to fundusz wspierający transgraniczne dziennikarstwo śledcze. Przekazujemy dotacje zespołom dziennikarzy w Europie badającym tematy interesu publicznego.

Fundusz IJ4EU jest zarządzany przez konsorcjum trzech organizacji: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) i European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI stoi na czele organizacji i zarządza programem Investigative Support Scheme.

EJC zarządza programem Freelancer Support Scheme. ECPMF zarządza nagrodą za transgraniczne dziennikarstwo śledcze oraz coroczną konferencją IJ4EU — #UNCOVERED . ECPMF prowadzi także fundusz na nieprzewidziane wydatki prawne dla beneficjentów programów.

Program IJ4EU jest współfinansowany przez Komisję Europejską jako Preparatory Action (DG Connect). Otrzymuje dodatkowe finansowanie od Open Society Foundations, Fritt Ord, Fondation Nicolas Puech oraz miasta Lipsk. Program zachowuje całkowitą niezależność od darczyńców, jeśli chodzi o wybór projektów. Ściśle gwarantuje się także niezależność redaktorską wszystkich beneficjentów.

Zaprenumeruj newslettera IJ4EU aby być na bieżąco z najnowszymi komunikatami IJ4EU.

Pytania?

Zachęcamy zainteresowanych wnioskodawców do odwiedzin strony internetowej IJ4EU oraz często zadawanych pytań o wnioskowaniu. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie dalszych pytań.

Kontakt

Pytania ogólne lub dotyczące programu Investigation Support Scheme: Milica Miletic, koordynator programu IJ4EU w IPI  (grants[at]ipi.media).

Pytania dotyczące programu Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, program lead EJC (siderova[at]ejc.net).