Read this article in:
български, crnogorski, čeština, dansk, Deutsch, English, Ελληνικά, eesti keel, español, français, hrvatski, italiano, latviešu valoda, lietuvių kalba, limba română, magyarul, македонски, Nederlands, polski, português, shqip, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, Türkçe, украïньска


  • Za grantove se mogu prijaviti redakcije i slobodni (freelance) novinari
  • Rok za prijave do 13. oktobra 2022
  • Prijavite se na IJ4EU mailing listu da redovno dobijate informacije  u vezi sa konkursom

Fond “Istraživačko novinarstvo za Evropu” (IJ4EU) otvorio je danas, 1. septembra, dva nova konkursa za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Evropskoj uniji i u zemljama kandidatima za članstvo.

  • Istovremeno, otvoren je i program za slobodne (freelance) novinare, IJ4EU Freelancer Support Scheme, kojinudi grantove u iznosu do 20.000 evra za prekogranične istraživačke timove u čijem sastavu većinu čine slobodni (freelance) novinari. Ovaj program takođe nudi dodatni paket podrške kroz treninge, stručno usavršavanje i prilike za provezivanje i saradnju sa kolegama.

    Krajnji rok za prijave za Freelancer Support Scheme program je takođe 1. oktobar do 23:59 CEST. Sledeći konkus u okviru ovog programa će takođe biti otvoren u januaru 2023. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovde.

Ukupna vrednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku istraživačkom novinarstvu na transnacionalne teme za 2022/23. godinu iznosi 1,23 milion evra.

Okvirno 900.000 evra će biti podeljeno kroz Investigation Support Scheme program dok će 330.000 evra biti odvojeno za program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme).

Više informacija o IJ4EU fondu i razlozima za ovakvu podršku istraživačkom novinarstvu možete naći ovde.

IJ4EU program je do sada kroz grantove za prekogranične projekte dodelio preko 2,5 miliona evra, omogućivši tako stotinama novinara da sprovedu ambiciozne istrage koje pokrivaju teme od značaja za javnost u Evropi i šire.

Listu prethodno finansiranih istraživanja možete naći ovde.

Geografski domet i dostupnost fondova je isti za oba programa. Pravo prijavljivanja imaju timovi novinara sa sedištem u barem dve zemlje Evropske unije ili najmanje u jednoj zemlji članici i jednoj sa statusom kandidata za članstvo u EU, a to su: Albanija, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Projekti se moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nisu ograničene i svi predlozi će biti razmatrani.

Freelancer Support program je osmišljen za timove novinara koji uglavnom rade van medijskih kuća i redakcijskih struktura. Osim finansiranja, program pruža podršku i kroz različite programe mentorstva i treninga.

Investigation Support progam je otvoren za timove novinara bilo koje vrste (sve kombinacije slobodnih novinara i onih koji rade u redakcijama), a kojima je potrebna finansijska pomoć da sprovedu istraživanje.

Oba programa nude uredničku podršku, pravnu pomoć i priliku za učestvovanje na stručnim konferencijama.

Razmatraće se prijave timova iz svih vrsta medija, uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijane projekte (izveštavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitovanje/objavljivanje istraživanja u barem dve zemlje.

IJ4EU grantovima mogu biti pokrivene skoro sve vrste troškova u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući plate stalno zaposlenih i honorare za angažovanje slobodnih (freelance) novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

Grantovi oba programa će biti dodeljeni po odluci nezavisnog žirija sačinjenog od uglednih i iskusnih urednika, istraživačkih novinara i medijskih stručnjaka. Više o procesu izbora kandidata i uslovima konkursa možete pročitati ovde.

Svi detalji o oba programa podrške i procesu prijavljivanja, kao i informacije o prethodno finansiranim projektima, mogu se naći na IJ4EU veb-sajtu. Pogledajte listu često postavljanih pitanja o prijavljivanju ovde.

Kako je sve više pretnji slobodi i pluralizmu medija, IJ4EU fond je posvećen pružanju podrške istraživačkom ižveštavanju kao javnom dobru u Evropskoj uniji i šire.

Photo by Jason Dent on Unsplash

O fondu IJ4EU

Istraživačko novinarstvo za Evropu (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) je fond podrške prekograničnom istraživačkom novinarstvu. Dodeljujemo grantove timovima novinara u Evropi koji istražuju teme od javnog značaja.

Fondom upravlja konzorcijum tri organizacije: Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI), Evropski centar za novinarstvo (European Journalism Centre  – EJC) i Evropski centar za slobodu medija (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). Na čelu konzorcijuma je IPI koji ujedno upravlja i programom Investigative Support.

EJC vodi program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). ECPMF je zadužen za nagradu za prekogranično istraživačko novinarstvo i za redovnu godišnju IJ4EU konferenciju #UNCOVERED. ECPMF takođe upravlja fondom za pravnu pomoć dobitnicima grantova.

IJ4EU program se kofinansira kao pilot projekat Evropske komisije (DG Connect). Dodatnu finasijsku podršku pružaju i Fondacija za otvoreno društvo, Fondacija Frit Ord, Fondacija Nicolas Puech i Grad Lajpcig. Izbor projekata koji će biti finansirani iz ovog fonda je potpuno nezavisan od donatora, a nezavisnost uređivačke politike svih primaoca grantova je potpuno garantovana.

Prijavite se na IJ4EU mailing listu kako biste redovno dobijali najnovije objave i informacije o IJ4EU konkursima.

Pitanja

Zainteresovani za prijave se upućuju na internet stranicu fonda IJ4EU i posebno na sekciju sa često postavljanim pitanjima u vezi sa konkursom. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. 

Kontakt

Kontakt osoba za opšte informacije ili pitanja u vezi sa programom Investigative Support je Milica Miletic, koordinator IJ4EU projekta u IPI (grants[at]ipi.media).

Pitanja u vezi sa programom podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme) možete slati Zlatini Siderovoj koja vodi EJC programe (Zlatina Siderova, siderova[at]ejc.net).  

web: KontraBit