• Za grantove se mogu prijaviti redakcije i slobodni (freelance) novinari
  • Rok za prijave je do 13. listopada 2022
  • Prijavite se na IJ4EU mailing listu da redovno dobijate informacije u vezi sa natječajem

Fond “Istraživačko novinarstvo za Europu” (IJ4EU) otvorio je danas, 1. rujna 2022, dva nova natječaja za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Europskoj uniji i u zemljama kandidatima za članstvo.

  • IJ4EU Investigation Support program nudi grantove u iznosu od 5 do 50 tisuća eura  za prekogranične novinarske timove bilo koje vrste i sastava za istraživačke projekte od javnog interesa.

    Krajnji rok za prijave je 1. listopada do 23:59 CEST. Slijedeći natječaj iz ovog programa se otvara u  siječnju 2023. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni su ovdje.
  • Istovremeno, otvoren je i program za slobodne (freelance) novinare, IJ4EU Freelancer Support Scheme, kojinudi grantove u iznosu do 20.000 eura za prekogranične istraživačke timove u čijem sastavu većinu čine slobodni (freelance) novinari. Ovaj program također nudi dodatni paket podrške kroz treninge, stručno usavršavanje i prilike za provezivanje i suradnju sa kolegama.

    Krajnji rok za prijave za Freelancer Support Scheme program je također 1. listopada do 23:59 CEST. Slijedeći natječaj u okviru ovog programa će također biti otvoren u siječnju 2023. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni su ovdje.

Ukupna vrijednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku istraživačkom novinarstvu na transnacionalne teme za 2022/23. godinu iznosi 1,23 milion eura.

Okvirno 900.000 eura će biti podijeljeno kroz Investigation Support Scheme program dok će 330.000 eura biti odvojeno za program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme).

Više informacija o IJ4EU fondu i razlozima za ovakvu podršku istraživačkom novinarstvu možete naći ovdje.

IJ4EU program je do sada kroz grantove za prekogranične projekte dodjelio preko 2,5 miliona eura, omogućivši tako stotinama novinara da provedu ambiciozne istrage koje pokrivaju teme od značaja za javnost u Europi i šire.

Listu prethodno financiranih istraživanja možete pronaći ovdje.

Geografski domet i dostupnost fondova je isti za oba programa. Pravo prijavljivanja imaju timovi novinara sa sjedištem u barem dvije zemlje Europske unije ili najmanje u jednoj zemlji članici i jednoj sa statusom kandidata za članstvo u EU, a to su: Albanija, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Projekti se moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nisu ograničene i svi predlozi će biti razmatrani.

Freelancer Support program je osmišljen za timove novinara koji uglavnom rade van medijskih kuća i redakcijskih struktura. Osim financiranja, program pruža podršku i kroz različite programe mentorstva i treninga.

Investigation Support progam je otvoren za timove novinara bilo koje vrste (sve kombinacije slobodnih novinara i onih koji rade u redakcijama), a kojima je potrebna financijska pomoć da provedu istraživanje.

Oba programa nude uredničku podršku, pravnu pomoć i priliku za učestvovanje na stručnim konferencijama.

Razmatrati će se prijave timova iz svih vrsta medija, uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijske projekte (izvještavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitiranje/objavljivanje istraživanja u barem dvije zemlje.

IJ4EU grantovima mogu biti pokrivene skoro sve vrste troškova u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući primanja stalno zaposlenih i honorare za angažiranje slobodnih (freelance) novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

Grantovi oba programa će biti dodjeljeni po odluci nezavisnog žirija sastavljenog od uglednih i iskusnih urednika, istraživačkih novinara i medijskih stručnjaka. Više o procesu izbora kandidata i uslovima natječaja možete pročitati ovdje.

Svi detalji o oba programa podrške i procesu prijavljivanja, kao i informacije o prethodno financiranim projektima, mogu se pronaći na IJ4EU website-u. Pogledajte listu često postavljanih pitanja o prijavljivanju ovdje.

Kako je sve više prijetnji slobodi i pluralizmu medija, IJ4EU fond je posvećen pružanju podrške istraživačkom izvještavanju kao javnom dobru u Europskoj uniji i šire.

Photo by Jason Dent on Unsplash

O fondu IJ4EU

Istraživačko novinarstvo za Europu (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) je fond podrške prekograničnom istraživačkom novinarstvu. Dodjeljujemo grantove timovima novinara u Europi koji istražuju teme od javnog značaja.

Fondom upravlja konzorcij tri organizacije: Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI), Europski centar za novinarstvo (European Journalism Centre  – EJC) i Europski centar za slobodu medija (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). Na čelu konzorcija je IPI koji ujedno upravlja i programom Investigative Support.

EJC vodi program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). ECPMF je zadužen za nagradu za prekogranično istraživačko novinarstvo i za redovnu godišnju IJ4EU konferenciju #UNCOVERED. ECPMF također upravlja fondom za pravnu pomoć dobitnicima grantova.

IJ4EU program se kofinancira kao pripremna aktivnost Europske komisije (DG Connect). Dodantnu finacijsku podršku pružaju i Fondacija za otvoreno društvo, Fondacija Frit Ord, Fondacija Nicolas Puech i Grad Lajpcig. Izbor projekata koji će biti financirani iz ovog fonda potpuno je nezavisan od donatora, a nezavisnost uređivačke politike svih primatelja grantova je potpuno garantirana.

Prijavite se na IJ4EU mailing listu kako biste redovno dobijali najnovije objave i informacije o IJ4EU natječajima.

Pitanja

Zainteresirani za prijave se upućuju na internet stranicu fonda IJ4EU i posebno na dio s često postavljanim pitanjima u vezi s natječajem. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. 

Kontakt

Kontakt osoba za opće informacije ili pitanja u vezi sa programom Investigative Support je Milica Miletic, koordinator IJ4EU projekta u IPI (grants[at]ipi.media).

Pitanja u vezi sa programom podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme) možete slati Zlatini Siderovoj koja vodi EJC programe (Zlatina Siderova, siderova[at]ejc.net).