Fond The Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) dnes, 1. júna, otvoril dve nové výzvy pre projekty cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky v Európskej únii. 

Schéma na podporu investigatívy fondu IJ4EU poskytne granty vo výške 5,00050,000€ cezhraničným tímom, v ktorých bude zapojené aspoň jedno spravodajské médium alebo investigatívna novinárska organizácia, prípadne zamestnanec niektorej z nich.  

Deadline pre žiadosti je 14. júl o 23:59 CEST. Druhá výzva tejto schémy je naplánovaná na august. Prečítajte si podrobné informácie a najčastejšie kladené otázky.

Nová schéma na podporu freelance novinárov fondu IJ4EU poskytne granty do výšky 20,000 € tímom cezhraničnej spolupráce, ktoré budú tvoriť výlučne freelance novinári. Schéma im tiež ponúkne dodatočný tréning, mentoring či príležitosti na networking. 

Deadline pre žiadosti v tejto schéme je 14. júl o 23:59 CEST. Schéma bude mať v roku 2021 iba jednu výzvu. Prečítajte si podrobné informácie a najčastejšie otázky.  

Fond IJ4EU v roku 2021 celkovo rozdelí 1.1 milióna € v priamych grantoch na podporu cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky vo verejnom záujme. Približne 835,000€ bude prerozdelených cez Schému na podporu investigatívnej žurnalistiky a 265,000 € cez Schému na podporu freelance novinárov. (Prečítajte si viac o fonde IJ4EU a o tom, prečo podporujeme investigatívnu žurnalistiku.) Granty sú pokračovaním úspešného pilotného projektu z roku 2018, kedy fond IJ4EU podporil 12 cezhraničných investigatívnych spoluprác a jeho druhej edície v roku 2020, ktorá podporila 49 projektov.  

Investigatívne projekty podporené v predošlých rokoch si môžete pozrieť v našej sekcii projekty

Geografické požiadavky a kritériá sú totožné pre obe podporné schémy. Žiadosti musia byť podané tímami s členmi v minimálne dvoch štátoch EÚ alebo aspoň jednom štáte EÚ a vo Veľkej Británii. (Novinári sídliaci vo Veľkej Británii môžu v roku 2021 stále požiadať o granty IJ4EU.) 

Fond IJ4EU víta aj žiadosti od novinárov z krajín, ktoré sú oficiálnymi kandidátmi na členstvo v Únii a z tretích krajín, ktorí sa spoja s kolegami v aspoň dvoch členských štátoch EÚ. 

Projekty sa musia zamerať na témy, ktoré sú relevantné pre cezhraničnú spoluprácu. Témy investigatívnych projektov však nie sú obmedzené. 

Schéma na podporu freelance novinárov je určená výlučne pre tímy zložené z freelancerov. Schéma na podporu investigatívy je otvorená pre všetky tímy v akomkoľvek zložení, vrátane hybridných skupín interných redaktorov a freelacerov, ak spĺňajú podmienku aspoň jednej zapojenej redakcie. 

Pri výbere budú akceptované tímy pracujúce vo všetkých typoch médií, vrátane tlače, audiovizuálnych a online médií, dokumentáristov či multi-platformovej produkcie. Projekty musia však byť publikované médiami v aspoň dvoch rôznych krajinách. 

Granty IJ4EU môžu byť využité na pokrytie takmer všetkých typov nákladov, ktoré sú potrebné pre produkciu novinárskeho obsahu. Patria sem i náklady na mzdy a ľudské zdroje tak pre zamestnancov médií, ako i novinárov na voľnej nohe, náklady na výskum, cestovanie, preklady či administratívu.  

Granty v oboch schémach budú hodnotené nezávislými komisiami, ktoré tvoria uznávaní, skúsení editori, investigatívni novinári a novinárski experti. Prečítajte si viac o výberovom procese a kritériách pre nezávislé komisie.  

Viac detailov o oboch finančných schémach, podmienkach žiadostí, ale aj informácie o predošlých projektoch podporených z grantov IJ4EU môžete nájsť na našej webstránke. Pred podaním žiadosti odporúčame prečítať si aj najčastejšie kladené otázky

Cieľom fondu IJ4EU je poskytovať podporu investigatívnej práci v tomto významnom a náročnom období, ktorému žurnalistika a médiá čelia. Investigatívna žurnalistika nestráca na svojej relevancii ani počas pretrvávajúcej krízy verejného zdravia.  

O IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) je fond na podporu cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky. Poskytujeme granty tímom novinárov v Európe, ktorí vyšetrujú témy celospoločenského významu.  

Fond IJ4EU manažuje konzorcium troch organizácií: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) a European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI vedie konzorcium a manažuje Schému na podporu investigatívy. 

EJC manažuje Schému na podporu freelance novinárov. ECPMF organizuje cenu pre cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku a každoročnú konferenciu IJ4EU #UNCOVERED. ECPMF tiež manažuje pohotovostný právny fond pre našich grantistov. 

Program IJ4EU je spolufinancovaný ako prípravný plán (Preparatory Action) Európskou komisiou (DG Connect).  V roku 2020 získal dodatočné financovanie od Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate a mesta Lipsko. Program si uchováva absolútnu nezávislosť od svojich donorov pri výbere projektov a prísne garantuje redakčnú nezávislosť všetkých vybraných grantistov. 

Otázky?

Vyzývame všetkých záujemcov, aby pred podaním žiadosti navštívili stránku IJ4EU a sekciu najčastejšie kladených otázok. V prípade dodatočných otázok prosím neváhajte a kontaktujte nás. 

Kontakty

Všeobecné otázky/ otázky zamerané na Schému na podporu investigatívy (Investigation Support Scheme): Timothy Large, IJ4EU projektový koordinátor v IPI ([email protected])

Otázky zamerané na Schému na podporu freelance novinárov (Freelancer Support Scheme): Zlatina Siderova, projektová manažérka EJC ([email protected]).