Fonden IJ4EU (Investigative Journalism for Europe fund) öppnar idag, den 1 juni, för ansökningar till två nya program för gränsöverskridande undersökande journalistik inom den Europeiska unionen.

IJ4EU:s “Investigation Support Scheme” ger stöd på mellan 5 000 euro och 50 000 euro till gränsöverskridande team som inkluderar minst en nyhetsredaktion eller organisation för granskande journalistik, eller medarbetare från någon av dessa.

Sista ansökningsdag är 14 juli klockan 23:59 CEST. En andra ansökningsomgång för detta program väntas öppna i augusti. Mer information på engelska finns här. Se också svar på vanliga frågor.

IJ4EU:s nya “Freelancer Support Scheme” beviljar stöd på upp till 20 000 euro för gränsöverskridande undersökande team som består enbart av frilansjournalister. I programmet ingår också utbildning, mentorskap och möjligheter att nätverka.

Sista ansökningsdag är 14 juli klockan 23:59 CEST. Detta program kommer endast utlysas en gång under 2021. Mer information på engelska finns här. Här hittar du också svar på vanliga frågor.

Totalt kommer IJ4EU-fonden att dela ut 1,1 miljoner euro i bidrag för att stödja gränsöverskridande undersökande journalistik under 2021. Pengarna fördelas med omkring 835 000 euro till “Investigation Support Scheme” och med 265 000 euro till “Freelancer Support Scheme”. (Läs mer om IJ4EU-fonden och vårt stöd till granskande journalistik.) Den nya möjligheten att söka pengar är en fortsättning på IJ4EU:s pilotprojekt 2018, som framgångsrikt delade ut stöd till 12 gränsöverskridande granskningar, och den andra ansökningsomgången 2020, som gav stöd till 49 granskningar. Här kan du läsa om projekten som fått stöd tidigare.

För båda programmen måste teamen som ansöker bestå av deltagare från minst två EU-länder eller ett EU-land samt Storbritannien. (Brittiska journalister är berättigade till stöd i årets program.)

IJ4EU tar även emot även ansökningar från journalister baserade i EU-kandidatländer eller andra länder utanför EU, om de ingår i ett team med kollegor från minst två EU-länder.

Projekten ska fokusera på gränsöverskridande frågor. Granskningar av alla slags ämnen kommer att prövas.

Det speciella programmet för frilansjournalister är till för team som enbart består av frilansare. Det allmänna programmet är öppet för alla, inklusive team som består av både anställda och frilansare, så länge teamet är knutet till minst en nyhetsredaktion.

Ansökan är öppen för alla medietyper – inklusive tidningar, radio, tv, online, dokumentärer och flerkanalspubliceringar. Projekten ska ha som mål att publicera granskningen i minst två länder.

Bidrag från IJ4EU kan användas för att täcka nästan alla typer av kostnader som är nödvändiga för att producera journalistiskt innehåll. Det kan handla om löner och arvoden till anställda och frilansanlitade medarbetare, researchkostnader, resekostnader, kostnader för översättningar och administrativa utgifter.

Ansökningarna för båda programmen prövas av oberoende jurys som består av seniora redaktörer, undersökande journalister och medieexperter. Läs mer om urvalsprocessen och kriterierna här.

All information om de två programmen och hur du ansöker, inklusive information om tidigare finansierade projekt, hittar du på IJ4EU:s hemsida. Vår FAQ om hur du ansöker finns här.

Fonden IJ4EU är dedikerad till att ge stöd till undersökande journalistik i en kritisk och utmanande tid för journalistiken och medier. Undersökande journalistik är viktigare än någonsin under den rådande folkhälsosituationen.

Om IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) är en fond som stöder gränsöverskridande undersökande journalistik. Vi ger bidrag till journalistteam i Europa som undersöker olika ämnen av allmänintresse.

Bakom IJ4EU-fonden står ett konsortium av tre organisationer:  Internationella Pressinstitutet (IPI), Europeiska centret för journalistik (EJC) samt Europeiska centret för press- och mediefrihet (ECPMF). IPI leder konsortier och har hand om ” Investigative Support Scheme”.

EJC hanterar “Freelancer Support Scheme”. ECPMF delar ut ett pris till gränsöverskridande undersökande journalistik och arrangerar IJ4EU:s årliga konferens #UNCOVERED.  ECPMF driver också en juridisk stödfond.

IJ4EU-programmet är delfinansierat av EU-kommissionen (DG Connect). Under 2020 stöddes det också av  Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate och City of Leipzig. Programmet upprätthåller ett fullständigt oberoende från bidragsgivarna när det gäller urvalet av ansökningar och garanterar ett strikt redaktionellt oberoende för de projekt som får stöd.

Fler frågor?

IJ4EU:S hemsida finns mer information och svar på vanliga frågor om hur du ansöker. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Allmänna frågor och frågor angående “Investigation Support Scheme”: Timothy Large, IPI:s programkoordinator för IJ4EU ([email protected])

Frågor angående “Freelancer Support Scheme”: Zlatina Siderova, EJC:S projektsamordnare ([email protected]).