Sklad Preiskovalno novinarstvo za Evropo (IJ4EU) je danes, 1. junija, objavil dva nova razpisa za čezmejne projekte preiskovalnega novinarstva v Evropski uniji.

 Shema za podporo preiskovalnemu novinarstvu sklada IJ4EU bo čezmejnim ekipam zagotovila štipendije v višini 5.000 do 50.000 EUR, ki vključujejo vsaj eno občilo ali organizacijo preiskovalnega novinarstva ali člana ene od teh organizacij. 

Rok za prijavo je 14. julij do 23.59 po srednjeevropskem času. Drugi razpis v okviru te sheme bo predvidoma objavljen avgusta. Oglejte si podrobnejše informacije in najpogostejša vprašanja.

Nova shema za podporo samostojnim novinarjem IJ4EU bo čezmejnim ekipam preiskovalnih novinarjev, ki jih v celoti sestavljajo samostojni novinarji, zagotovila štipendije v višini do 20.000 EUR. Obenem jim bo omogočila tudi usposabljanje, mentorstvo in mreženje.

Rok za oddajo prijav bo 14. julij do 23.59 po srednjeevropskem času. Leta 2021 bo v okviru sheme objavljen le en razpis. Oglejte si  podrobnejše informacije  in pogosta vprašanja.

Skupaj bo sklad IJ4EU leta 2021 zagotovil 1,1 milijona evrov štipendij za podporo čezmejnemu preiskovalnemu novinarstvu v javnem interesu. Približno 835.000 EUR bo razdeljenih v okviru sheme za podporo preiskovalnemu novinarstvu, 265.000 EUR pa v okviru sheme za podporo samostojnim novinarjem. (Preberite si več o skladu IJ4EU in o tem, zakaj se zavzemamo za podporo preiskovalnemu novinarstvu.) Štipendija je nadaljevanje uspešnega pilotnega leta 2018 za sklad IJ4EU, ko je bilo financiranih 12 čezmejnih preiskav, in druge izdaje v letu 2021, ko je bilo financiranih 49 preiskav.

Preiskave, ki so prejele podporo v preteklih letih, si lahko ogledate v razdelku projektov.

Merila geografske upravičenosti štipendije so za obe shemi enaka. Prijave lahko predložijo ekipe, katerih člani imajo sedež v vsaj dveh državah članicah EU ali vsaj eni državi članici EU in Veliki Britaniji. (Novinarji s sedežem v Združenem kraljestvu so v letu 2021 še upravičeni do prejema sredstev iz sklada IJ4EU).

Sklad IJ4EU sprejema tudi prijave novinarjev iz uradnih držav kandidatk EU in tretjih držav, če sodelujejo s sodelavci iz vsaj dveh držav članic EU.

Projekti se morajo osredotočati na teme čezmejnega pomena. Upoštevane bodo preiskave, ki obravnavajo katero koli temo. 

Shema podpore za samostojne novinarje je omejena na ekipe, ki so sestavljene izključno iz samostojnih novinarjev. V shemi za podporo preiskovalnim novinarjem lahko sodelujejo ekipe kakršne koli sestave, tudi mešane ekipe zaposlenih novinarjev in zunanjih sodelavcev, če vključujejo vsaj eno uredništvo.

Upoštevane bodo ekipe iz vseh vrst medijev – vključno s tiskom, radiodifuzijo, spletnimi mediji, dokumentarnimi oddajami in pripovedovanjem zgodb v različnih okoljih. Projekti morajo biti objavljeni v medijih v vsaj dveh državah.

Sredstva iz sklada IJ4EU se lahko porabijo za kritje skoraj vseh vrst stroškov, potrebnih za pripravo novinarskih vsebin. Na primer, za stroške plač in človeških virov za zaposlene novinarje in samostojne novinarje, stroške raziskav, potne stroške, stroške prevajanja in upravne stroške.

V okviru obeh programov podeljujejo štipendije neodvisne žirije, ki jih sestavljajo ugledni starejši uredniki, preiskovalni novinarji in strokovnjaki s področja novinarstva. Preberite si več o postopku izbire in merilih.

Vse podrobnosti o shemah financiranja in načinu prijave ter informacije o preteklih financiranih projektih so na voljo na spletnem mestu IJ4EU. Preberite si pogosta vprašanja o prijavi.

Sklad IJ4EU si prizadeva podpirati preiskovalno poročanje v času, ki je za novinarstvo in medije ključnega pomena in obenem predstavlja izziv. Preiskovalno novinarstvo je kljub trenutnim zdravstvenim razmeram tako enako pomembno kot vselej. 

O skladu IJ4EU

IJ4EU (Preiskovalno novinarstvo za Evropo) je sklad za podporo čezmejnemu preiskovalnemu novinarstvu. Sklad zagotavlja štipendije ekipam novinarjev v Evropi, ki preiskujejo teme javnega interesa.

Sklad IJ4EU upravlja konzorcij treh organizacij: Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropski novinarski center  (EJC) in Evropski center za svobodo medijev (ECPMF). IPI vodi konzorcij in upravlja shemo za podporo preiskovalnemu novinarstvu.

EJC upravlja shemo za podporo samostojnim  novinarjem. ECPMF je pobudnik  nagrade za čezmejne preiskovalne projekte in letne konference IJ4EU  #UNCOVERED. ECPMF upravlja tudi sklad za pravno pomoč prejemnikom štipendij.

Pripravljalne aktivnosti programa IJ4EU sofinancira Evropska komisija (GD Connect). Leta 2020 je sklad prejel dodatna sredstva od fundacij Open Society Foundations in Fritt Ord, Luminate ter od mesta Leipzig. Program izbira projekte v popolni neodvisnosti od donatorjev in dosledno zagotavlja uredniško neodvisnost vseh prejemnikov sredstev.

Vprašanja?

Zainteresiranim prijaviteljem predlagamo, da pred prijavo obiščejo  spletno stran IJ4EU in  stran s pogostimi vprašanji za prijavo. Če imate nadaljnja vprašanja, smo vam na voljo.

Kontaktna oseba:

Splošna vprašanja/vprašanja v zvezi s shemo za podporo preiskavam: Timothy Large, koordinator programa IJ4EU pri IPI ([email protected])

Vprašanja v zvezi s  shemo za podporo samostojnim podjetnikom: Zlatina Siderova, vodja projekta EJC ([email protected]).