Fundacja na rzecz dziennikarstwa śledczego w Europie The Investigative Journalism for Europe fund (IJ4EU) ogłosiła dziś, 1 czerwca, dwa nowe nabory wniosków na projekty dotyczące transgranicznego dziennikarstwa śledczego w Unii Europejskiej.

W ramach programu Investigation Support Scheme IJ4EU przewidziane są granty wysokości od 5000 do 50 000 euro dla transgranicznych zespołów, tworzonych przez przynajmniej jedno wydawnictwo informacyjne lub organizację dziennikarstwa śledczego, lub pracownika wyżej wymienionych.

Termin składania wniosków upływa 14 lipca o godzinie 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Drugi nabór w programie przewidziany jest w sierpniu. Pełne informacje oraz często zadawane pytanie.

Nowy program wspierania freelancerów przez IJ4EU — Freelancer Support Schemeprzewiduje granty sięgające 20 000 euro dla transgranicznych zespołów śledczych złożonych w całości z freelancerów. Zapewni także szkolenia, mentoring oraz możliwości sieciowania.

Termin składania wniosków upływa także 14 lipca o godzinie 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Program będzie miał tylko jeden nabór w 2021 roku. Pełne informacje oraz często zadawane pytania.

Łącznie fundusz IJ4EU rozdysponuje w 2021 roku 1,1 mln euro w bezpośrednich grantach na realizację projektów transgranicznego dziennikarstwa śledczego w interesie publicznym. Około 835 tys. euro zostanie rozdysponowanych w ramach programu Investigation Support Scheme oraz 265 tys. euro poprzez program Freelancer Support Scheme. (Więcej o IJ4EU oraz dlaczego zależy nam na wspieraniu dziennikarstwa śledczego). Granty te stanowią kontynuację pomyślnie zrealizowanego programu pilotażowego IJ4EU w roku 2018, w tamach którego sfinansowano 12 transgranicznych śledztw dziennikarskich, a także drugiej edycji w roku 2020, w ramach której sfinansowano 49 śledztw.

Z poprzednio sfinansowanymi śledztwami można się zapoznać w dziale projektów.

Geograficzne kryteria udziału są takie same dla obu programów. Wnioski muszą być składane przez zespoły, których członkowie zamieszkują co najmniej dwa kraje członkowskie UE lub co najmniej jeden kraj członkowski UE i Brytanię (dziennikarze mieszkający w Zjednoczonym Królestwie będą mogli w pełni ubiegać się o granty IJ4EU w 2021 roku).

IJ4EU także czeka na wnioski od dziennikarzy mieszkających w krajach, które są oficjalnymi kandydatami na członków UE, pod warunkiem, że tworzą oni zespół z kolegami z co najmniej dwóch państw członkowskich UE.

Projekty muszą koncentrować się na tematyce o znaczeniu transgranicznym. Brane pod uwagę będą śledztwa dotyczące wszystkich tematów.

Program Freelancer Support Scheme jest otwarty tylko dla zespołów, składających się wyłącznie z freelancerów. Program Investigation Support Scheme jest otwarty dla zespołów o dowolnym składzie, w tym zespoły składające się zarówno z freelancerów jak i dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach, pod warunkiem posiadania przynajmniej jednego elementu newsroomu.

Będą rozpatrywane wnioski zespołów pracujących we wszystkich rodzajach mediów: papierowych, w radiu i telewizji, internetowych, zajmujących się produkcją filmów dokumentalnych i działających na wielu platformach. Celem projektów musi być ich publikacja w mediach w co najmniej dwóch krajach.

Dotacje IJ4EU można wykorzystać na pokrycie prawie wszystkich rodzajów kosztów niezbędnych do wyprodukowania treści dziennikarskich. Dotyczy to także kosztów wynagrodzeń i zasobów ludzkich zarówno w przypadku dziennikarzy zatrudnionych, jak i wolnych strzelców, a także kosztów badań, podróży, tłumaczeń i kosztów administracyjnych.

Granty w ramach obu programów są przyznawane przez niezależną komisję, składającą się z zasłużonych redaktorów, dziennikarzy śledczych oraz ekspertów dziennikarstwa. Więcej informacji o procesie i kryteriach wyboru projektów.

Wszystkie szczegóły dotyczące obu programów finansowania, w tym dotyczące sposobu składania wniosków oraz informacje o projektach finansowanych w przeszłości można znaleźć na stronie internetowej IJ4EU. Prosimy o przeczytanie często zadawanych pytań na temat składania wniosków.

Celem funduszu IJ4EU jest zapewnianie wsparcia dziennikarzom śledczym w tym istotnym i pełnym wyzwań czasie dla dziennikarstwa i mediów. W czasach trwającego kryzysu zdrowia publicznego dziennikarstwo śledcze w żaden sposób nie utraciło swojego znaczenia.

O IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) to fundusz wspierający transgraniczne dziennikarstwo śledcze. Przekazujemy dotacje zespołom dziennikarzy w Europie badającym tematy interesu publicznego.

Fundusz IJ4EU jest zarządzany przez konsorcjum trzech organizacji: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) i European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). IPI stoi na czele organizacji i zarządza programem Investigative Support Scheme.

EJC zarządza programem Freelancer Support Scheme. ECPMF zarządza nagrodą za transgraniczne dziennikarstwo śledcze oraz coroczną konferencją IJ4EU — #UNCOVERED . ECPMF prowadzi także fundusz na nieprzewidziane wydatki prawne dla beneficjentów programów.

Program IJ4EU jest współfinansowany przez Komisję Europejską jako Preparatory Action (DG Connect). W 2020 roku otrzymał dodatkowe finansowanie od Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate oraz miasta Lipsk. Program zachowuje całkowitą niezależność od darczyńców, jeśli chodzi o wybór projektów. Ściśle gwarantuje się także niezależność redaktorską wszystkich beneficjentów. 

Pytania?

Zachęcamy zainteresowanych wnioskodawców do odwiedzin strony internetowej IJ4EU oraz często zadawanych pytań o wnioskowaniu. Zapraszamy do kontaktu z nami w razie dalszych pytań.

Kontakt

Pytania ogólne i dotyczące programu Investigation Support Scheme: Timothy Large, koordynator programu IJ4EU w IPI ([email protected])

Pytania dotyczące programu Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, project manager EJC ([email protected]).