Tutkivaa journalismia EU-maissa rahoittavan IJ4EU (The Investigative Journalism For Europe) -rahaston haku uusille rajat ylittävän tutkivan journalismin projekteille aukesi tänään 1. kesäkuuta. 

IJ4EU:n Investigation Support Scheme -tukiohjelma myöntää 5 000–50 000 euroa EU-maiden rajat ylittäville ryhmille, joissa on mukana vähintään yksi uutismedia, tutkivaan journalismiin keskittynyt organisaatio tai edellä mainituissa työskentelevä henkilö. 

Hakemukset tulee jättää 14. heinäkuuta kello 23:59 (UTC +2) mennessä. Ohjelman toinen hakukierros on määrä järjestää elokuussa. Lisätietoja sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät täältä ja täältä

IJ4EU:n uusi freelancereille suunnattu tukiohjelma myöntää rahoitusta 20 000 euroon asti ryhmille, jotka koostuvat kokonaan freelance-toimittajista. Ohjelma tarjoaa freelancereille myös koulutusta, mentorointia ja verkostoitumismahdollisuuksia.  

Hakemukset ohjelmaan tulee jättää 14. heinäkuuta kello 23:59 (UTC +2) mennessä. Ohjelmaan järjestetään vuonna 2021 vain yksi hakukierros. Lisätietoja sekä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät täältä ja täältä.

Vuonna 2021 IJ4EU myöntää suoraa tukea rajat ylittävän tutkivan journalismin hankkeille yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Noin 835 000 euroa kohdistetaan Investigation Support Scheme -ohjelman kautta ja noin 265 000 euroa Freelancer Support Scheme -ohjelman kautta. (Lisää IJ4EU-rahastosta ja sen toiminnasta voit lukea täältä.) Jaettavat apurahat ovat jatkumoa IJ4EU:n vuoden 2018 menestyksekkäälle pilottikokeilulle, jossa rahoitusta myönnettiin 12 rajat ylittävälle tutkivan journalismin hankkeelle. Vuonna 2020 apurahan sai 49 projektia.  

Rahoitetuista hankkeista voit lukea lisää IJ4EU:n projektisivulta

Maantieteelliset kelpoisuusperusteet ovat samat molemmissa ohjelmissa. Rahoitusta voivat hakea ryhmät, joiden jäsenistä ainakin kaksi asuu EU:n jäsenvaltiossa tai Britanniassa (Britanniassa asuvat toimittajat ovat täysin oikeutettuja vuoden 2021 apurahoihin).

IJ4EU kutsuu tervetulleeksi myös hakemukset journalisteilta, jotka työskentelevät kolmansissa maissa tai maissa, jotka ovat virallisesti ehdolla EU:n jäseniksi. Rahoitusta saadakseen projekteissa tulee kuitenkin olla jäseniä myös vähintään kahdesta EU-maasta.

Projektien tulee keskittyä rajat ylittäviin aiheisiin. Rahoituspäätöksiä tehtäessä huomioon otetaan kaikki ehdotetut aiheet. 

Freelancer Support Scheme -ohjelma koskee vain ryhmiä, jonka kaikki jäsenet työskentelevät freelancereina. Investigation Support Scheme -ohjelmaan puolestaan voi hakea erilaisilla kokoonpanoilla, mukaan lukien ryhmät, joissa on sekä työsuhteessa olevia toimittajia että freelancereita, mikäli ryhmässä on vähintään yksi kriteerit täyttävä kontakti uutismediaan. 

Rahoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon kaikenlaisiin medioihin, niin printtiin, radioon, televisioon, verkkoon kuin monimediaisille alustoille suunnatut projektit. Rahoitettava hanke voi olla myös esimerkiksi dokumenttifilmi. Valmiit tuotokset tulee julkaista vähintään kahden maan mediassa. 

IJ4EU apurahaa voi käyttää kaikenlaisiin tuotannollisiin kuluihin, jotka ovat projektin onnistumisen kannalta välttämättömiä. Näihin kuuluvat muun muassa palkkaukseen ja henkilöstökuluihin liittyvät kulut, tutkimus-, matkustus-ja käännöstyökulut sekä hallinnolliset kulut. 

Päätökset molempien ohjelmien rahoituksesta tekevät riippumattomat tuomaristot, joihin kuuluu arvostettuja toimittajia ja journalismin asiantuntijoita. Lisätietoja valintaprosessista ja -kriteereistä löytyy täältä

Tarkemmat yksityiskohdat molemmista rahoitusohjelmista, hakuohjeet sekä tietoa aiemmin rahoitetuista projekteista löytyy IJ4EU:n verkkosivulta. Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin hakuprosessista löytyvät täältä

IJ4EU-rahasto on sitoutunut tarjoamaan tukea tutkivalle journalismille näinä medialle haastavina aikoina. Tutkivan journalismin rooli on aiempaa tärkeämpi nyt kun käsillä on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen kriisi. 

Mikä on IJ4EU?

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) on rahasto, joka tukee valtioiden rajat ylittäviä tutkivan journalismin hankkeita. Tarjoamme apurahoja ryhmille, jotka tutkivat laajaa yleisöä kiinnostavia aiheita Euroopassa. 

IJ4EU-rahastoa hallinnoi kolme organisaatiota: Kansainvälinen lehdistöinstituutti (IPI), European Journalism Centre (ECJ) sekä European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

IPI vastaa IJ4EU:n Investigative Support Scheme -ohjelman toiminnasta ja EJC puolestaan rahaston freelancereille suunnatusta ohjelmasta. ECPMF on vastuussa valtioiden rajat ylittävän tutkivan journalismin palkinnon jakamisesta sekä IJ4EU:n vuosittaisen #UNCOVERED-konferenssin järjestämisestä. Lisäksi ECPMF johtaa apurahan saajille tarkoitettua vararahastoa. 

Euroopan komissio rahoittaa IJ4EU-hanketta valmistelutoimena. Vuonna 2020 IJ4EU sai rahoitusta myös Open Society Foundations OSF:ltä, Fritt Ord -järjestöltä, Luminatelta sekä Leipzigin kaupungilta. Tehdessään rahoituspäätöksiä IJ4EU työskentelee täysin lahjoittajistaan riippumattomana ja takaa kaikille apurahan saajille itsenäisen journalistisen päätöksentekovallan. 

Kysyttävää?

Kehotamme kaikkia kiinnostuneita hakijoita vierailemaan IJ4EU:n verkkosivulla sekä hakijoille suunnatulla UKK-palstalla. Mikäli et löydä etsimääsi vastausta, ole rohkeasti yhteydessä.

Yhteystiedot

Yleiset ja Investigation Support Scheme -ohjelmaan liittyvät kysymykset: Timothy Large, IPI:n IJ4EU-ohjelmakoordinaattori ([email protected])

Freelancer Support Scheme -ohjelmaan liittyvät kysymykset: Zlatina Siderova, EJC:n projektipäällikkö ([email protected])