Tiriamosios žurnalistikos Europos Sąjungoje (IJ4EU) fondas šiandien, birželio 1 d., paskelbė du kvietimus teikti paraiškas tarpvalstybiniams tiriamosios žurnalistikos projektams Europos Sąjungoje (ES) įgyvendinti.

Taikant IJ4EU tyrimų paramos planą, tarpvalstybinėms komandoms, kurių sudėtyje yra bent viena naujienų agentūra arba tiriamosios žurnalistikos organizacija ar bent vienas minėtųjų įstaigų personalo narys, bus skiriamos 5–50 tūkst. eurų dotacijos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – liepos 14 d. 23.59 val. Vidurio Europos vasaros laiku. Antras kvietimas teikti paraiškas pagal šį planą turėtų įsigalioti rugpjūčio mėnesį. Žr. visą informaciją ir dažniausiai užduodamus klausimus

Taikant IJ4EU naująjį laisvai samdomų žurnalistų paramos planą, tarpvalstybinėms tyrimų komandoms, kurias sudaro tik laisvai samdomi žurnalistai, bus skiriamos iki 20 tūkst. eurų dotacijos. Taip pat bus suteiktos galimybės dalyvauti mokymuose, naudotis kuratorių paslaugomis ir kurti tinklus.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – taip pat liepos 14 d. 23.59 val. Vidurio Europos vasaros laiku. 2021 m. šiam planui numatytas tik vienas kvietimas teikti paraiškas. Žr. visą informaciją ir dažniausiai užduodamus klausimus.

Iš viso fondas 2021 m. skirs 1,1 mln. eurų tiesioginių dotacijų, kad paremtų tarpvalstybinę tiriamąją žurnalistiką viešojo intereso labui. Maždaug 835 tūkst. eurų bus skirta įgyvendinant tyrimų paramos planą ir 265 tūkst. eurų – įgyvendinant laisvai samdomų žurnalistų paramos planą. (Skaitykite daugiau apie IJ4EU ir kodėl šis fondas remia tiriamąją žurnalistiką.) Dotacijos toliau skiriamos po IJ4EU sėkmingų bandomųjų 2018 m., kai buvo finansuota 12 tarpvalstybinių tyrimų, ir antro etapo 2021 m., kai buvo finansuoti 49 tyrimai. 

Anksčiau finansuotus tyrimus rasite mūsų projektų skiltyje.

Abiejų finansavimo planų geografiniai tinkamumo kriterijai yra vienodi. Paraiškas gali teikti komandos, kurių nariai gyvena bent dviejose ES valstybėse narėse arba vienoje ES valstybėje narėje ir Britanijoje. (Jungtinėje Karalystėje gyvenantys žurnalistai galės gauti IJ4EU dotacijas 2021 m.)

IJ4EU taip pat priima paraiškas iš žurnalistų, gyvenančių oficialiose šalyse kandidatėse į ES ir trečiosiose šalyse, jeigu jie suburs komandą su kolegomis bent iš dviejų ES valstybių narių.

Projektai turi būti orientuoti į tarpvalstybinės reikšmės temas. Bus svarstomi tyrimai visomis temomis.

Laisvai samdomų žurnalistų paramos planas yra skirtas tik komandoms, sudarytoms iš laisvai samdomų žurnalistų. Tyrimų paramos planas yra skirtas bet kokios sudėties komandoms, įskaitant mišrias, sudarytas iš etatinių žurnalistų ir laisvai samdomų žurnalistų, tačiau tokioje komandoje privalo būti bent viena naujienų agentūra arba tiriamosios žurnalistikos organizacija ar bent vienas minėtųjų įstaigų personalo narys.

Bus svarstomos visų rūšių mediją, įskaitant spaudą, transliavimą, el. mediją, dokumentinių filmų kūrimą ir daugiaplatformį istorijų pasakojimą, naudojančių komandų paraiškos. Komandos turi siekti, kad jų tyrimai būtų publikuoti žiniasklaidos įmonių mažiausiai dviejose šalyse.

IJ4EU dotacijos gali būti naudojamos praktiškai bet kokioms išlaidoms padengti ruošiant žurnalistinį turinį, įskaitant atlyginimus ir žmogiškųjų išteklių išlaidas, susijusias su etatiniais ir laisvai samdomais žurnalistais, tyrimų išlaidas, kelionių išlaidas, vertimo išlaidas ir administracines išlaidas.

Dotacijas pagal abu planus skiria nepriklausomos vertinimo komisijos, sudarytos iš nusipelniusių vyresniųjų redaktorių, tiriamųjų žurnalistų ir žurnalistikos ekspertų. Skaitykite daugiau informacijos apie atrankos procesą ir kriterijus.

Visą informaciją apie abu finansavimo planus, anksčiau finansuotus projektus ir kaip pateikti paraišką rasite IJ4EU interneto svetainėje. Perskaitykite mūsų dažniausiai užduodamus klausimus apie paraiškų teikimą.

Fondas IJ4EU yra įsipareigojęs remti tiriamąją žurnalistiką žiniasklaidai ir žurnalistikai sunkiu ir lemiamu metu. Siaučiant koronaviruso pandemijai, tiriamoji žurnalistika išlieka svarbi kaip ir anksčiau.

Apie IJ4EU

IJ4EU yra fondas, remiantis tarpvalstybinę tiriamąją žurnalistiką. Skiriame dotacijas Europos žurnalistų komandoms, tiriančioms visuomenei aktualius klausimus.

Fondą valdo konsorciumas, sudarytas iš trijų organizacijų: Tarptautinio spaudos instituto (IPI), Europos žurnalistikos centro (EJC) bei Europos spaudos ir žiniasklaidos laisvės centro (ECPMF). IPI vadovauja konsorciumui ir yra atsakingas už tyrimų paramos planą.

EJC yra atsakingas už laisvai samdomų žurnalistų paramos planą. ECPMF skiria apdovanojimą už geriausią tarpvalstybinį tiriamosios žurnalistikos projektą ir organizuoja kasmetinę IJ4EU konferenciją „#UNCOVERED“. Taip pat ECPMF valdo specialų fondą, skirtą dotacijų gavėjų teisinio atstovavimo išlaidoms padengti.

IJ4EU programa bendrai finansuojama Europos Komisijos (EK) kaip parengiamasis veiksmas („DG Connect“). 2020 m. IJ4EU gavo papildomą finansavimą iš Atviros visuomenės fondo, „Fritt Ord“, „Luminate“ ir Leipcigo. Paraiškų atrankos metu išlaikomas visiškas nepriklausomumas nuo rėmėjų. Taip pat užtikrinamas visų dotacijų gavėjų redakcinis nepriklausomumas.

Ar turite klausimų?

Kvietimais teikti paraiškas susidomėjusius asmenis ir (arba) organizacijas raginame apsilankyti IJ4EU interneto svetainėje ir dažniausiai užduodamų klausimų apie paraiškų teikimą skiltyje. Jeigu vis tiek turėsite klausimų, nesivaržykite su mumis susisiekti.

Kontaktinė informacija

Bendrojo pobūdžio klausimai ir (arba) klausimai, susiję su tyrimų paramos planu: Timothy Lange, IPI dirbantis IJ4EU programos koordinatorius ([email protected]).

Klausimai, susiję su laisvai samdomų žurnalistų paramos planu: Zlatina Siderova, EJC projektų vadovė ([email protected]).