Važna napomena: za pristup IJ4EU grantovima novinari iz zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU moraju sarađivati sa kolegama iz minimum dve zemlje članice EU. 

Fond “Istraživačko novinarstvo za Evropu” (IJ4EU) otvorio je danas, 1. juna, dva nova konkursa za prekogranične projekte istraživačkog novinarstva u Evropskoj uniji. 

IJ4EU Investigation Support program nudi grantove u iznosu od 5 do 50 hiljada evra za prekogranične timove novinara koji uključuju barem jednu medijsku organizaciju ili organizaciju za istrazivačko novinarstvo, ili barem jednog novinara stalno zaposlenog u nekoj od ovih organizacija.

Krajnji rok za prijave je 14. jul do 23:59 CEST. Otvaranje sledećeg konkursa iz ovog programa se očekuje u avgustu. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovde.

Novi IJ4EU program za slobodne (freelance) novinare Freelancer Support Scheme nudi grantove u iznosu do 20.000 evra za prekogranične istraživačke timove sačinjene isključivo od slobodnih (freelance) novinara. Ovaj program će takođe ponuditi treninge, stručno usavršavanje i prilike za saradnju i provezivanje sa kolegama.

Krajnji rok za prijave je takođe 14. jul do 23:59 CEST. Ovo je i jedina prilika za prijave za ovaj program jer otvaranje novog konkursa za slobodne novinare nije planirano. Više informacija i lista često postavljanih pitanja dostupni ovde.

Ukupna vrednost direktnih grantova iz IJ4EU fonda za podršku prekograničnog istraživačkog novinarstva u javnom interesu za 2021. godinu iznosi 1,1 milion evra.

Okvirno, 835.000 evra će biti podeljeno kroz Investigation Support program dok će 265.000 evra biti odvojeno za program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). Više informacija o IJ4EU fondu i razlozima za ovakvu podršku istraživačkom novinarstvu možete naći ovde.

Ovi grantovi su nastavak uspešnog pilot finansiranja u 2018. godini, kojim je bilo podržano 12 istraživačkih projekata, a zatim i drugog kruga grantova u 2020. godini kada je finansirano 49 istraživanja.

Listu prethodno finansiranih istraživanja možete naći ovde.

Geografski domet i dostupnost konkursa je isti za oba programa. Pravo prijavljivanja imaju timovi novinara sa sedištem u barem dve zemlje Evropske unije ili u jednoj zemlji članici i Britaniji. (Britanski novinari će imati potpun pristup IJ4EU grantovima za 2021. godinu.)

IJ4EU je takođe otvoren za prijave novinara iz zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU, ili drugih zemalja bez tog statusa (“third countries”), koji bi pri tom morali da u svoj tim uključe kolege iz najmanje dve zemlje članice EU.

Projekti se moraju baviti temama od prekograničnog značaja. Teme istraživanja nisu ograničene i svi predlozi će biti razmatrani.

IJ4EU Freelancer Support Scheme je namenjen timovima koje čine samo i isključivo slobodni (freelance) novinari. IJ4EU Investigation Support program je otvoren za timove raznih sastava, uključujući kombinovane grupe slobodnih i stalno zaposlenih novinara, uz uslov da je barem jedan član istrazivačkog tima stalno zaposlen u nekoj medijskoj kući.

Razmatraće se prijave timova iz svih vrsta medija, uključujući štampane, elektronske i online medije, produkcije dokumentarnih filmova i multimedijane projekte (izveštavanje na više medijskih platformi). Predloženi projekti moraju imati u planu emitovanje/objavljivanje istraživanja u barem dve zemlje.

IJ4EU grantovima mogu biti pokrivene skoro sve vrste troškova u produkciji novinarskog sadržaja, uključujući plate stalno zaposlenih i honorare za angažovanje slobodnih (freelance) novinara, troškove istraživanja i prevođenja, putne i administrativne troškove.

Grantovi oba programa će biti dodeljeni po odluci nezavisnog žirija sačinjenog od uglednih iskusnih urednika, istraživačkih novinara i medijskih stručnjaka. Više o procesu izbora kandidata i uslovima konkursa možete pročitati ovde.

Svi detalji o oba programa podrške i procesu prijavljivanja, kao i informacije o prethodno finansiranim projektima, mogu se naći na IJ4EU veb-sajtu. Pogledajte listu često postavljanih pitanja o prijavljivanju ovde.

IJ4EU fond je posvećen pružanju podrške istraživačkom novinarstvu u ovom ključnom i posebno izazovnom periodu za novinarstvo i medije, jer je istraživačko novinarstvo izuzetno važno tokom aktuelne zdravstvene krize.  

O fondu IJ4EU

Istraživačko novinarstvo za Evropu (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) je fond podrške prekograničnom istraživačkom novinarstvu. Dodeljujemo grantove timovima novinara u Evropi koji istražuju teme od javnog značaja.

Fondom upravlja konzorcijum tri organizacije: Međunarodni institut za medije (International Press Institute – IPI), Evropski centar za novinarstvo (European Journalism Centre  – EJC) i Evropski centar za slobodu medija (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF). Na čelu konzorcijuma je IPI koji ujedno upravlja i programom Investigative Support.

EJC vodi program podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme). ECPMF je zadužen za nagradu za prekogranično istraživačko novinarstvo i za redovnu godišnju IJ4EU konferenciju #UNCOVERED. ECPMF takođe upravlja fondom za pravnu pomoć dobitnicima grantova.

IJ4EU program se kofinansira kao pripremna aktivnost Evropske komisije (DG Connect). U 2020. godini program su dodantno finasijski podržali i Fondacija za otvoreno društvo, Fondacija Frit Ord, Luminate i Grad Lajpcig. Izbor projekata koji će biti finansirani iz ovog fonda je potpuno nezavisan od donatora, a nezavisnost uređivačke politike svih primaoca grantova je potpuno garantovana. 

Pitanja

Zainteresovani za prijave se upućuju na internat stranicu fonda IJ4EU i posebno na sekciju sa često postavljanim pitanjima u vezi sa konkursom. Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. 

Kontakt

Kontakt osoba za opšte informacije i pitanja u vezi sa programom Investigative Support je Timoti Lardž, koordinator IJ4EU programa u IPI (Timothy Large, [email protected]).

Pitanja u vezi sa programom podrške slobodnim novinarima (Freelancer Support Scheme), slati Zlatini Siderovoj, EJC projektnoj menadžerki (Zlatina Siderova, [email protected]).