Dnes, 1. června, fond Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) vyhlásil dvě nové výzvy k předkládání projektů přeshraniční investigativní žurnalistiky v Evropské unii.

Program IJ4EU na podporu investigace (Investigation Support Scheme) poskytne granty ve výši od 5 000 eur do 50 000 eur přeshraničním týmům, které zahrnují alespoň jeden zpravodajský dům nebo organizaci investigativní žurnalistiky, případně člena jejich štábu.

Konečný termín pro podání žádostí je 14. červenec 23:59 CEST. Vyhlášení druhé výzvy v tomto programu se očekává v srpnu. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Nový Program IJ4EU na podporu volných novinářů (Freelancer Support Scheme) poskytne granty ve výši do 20 000 eur přeshraničním investigativním týmům složeným výhradně z novinářů na volné noze. Poskytne také průpravu, odborné vedení a příležitosti k navazování kontaktů.

Konečný termín pro podání žádostí bude také 14. červenec 23:59 CEST. V programu bude v roce 2021 vypsána jen jedna výzva. Viz úplné informace a často kladené dotazy.

Celkem fond IJ4EU poskytne 1,1 milionu eur ve formě přímých grantů na podporu přeshraniční investigativní žurnalistiky ve veřejném zájmu v roce 2021. Prostřednictvím Programu na podporu investigace bude rozděleno přibližně 835 000 eur a prostřednictvím Programu na podporu volných novinářů přibližně 265 000 eur. (Přečtěte si víc o fondu IJ4EU a o tom, proč se věnujeme podpoře investigativní žurnalistiky.) Granty navazují na úspěšnou premiéru IJ4EU v roce 2018, kdy bylo financováno 12 přeshraničních investigací, a na reprízu v roce 2020, kdy bylo financováno 49 investigací.

Přehled dříve financovaných investigací je v sekci Projekty na našem webu.

Kritéria geografické způsobilosti jsou pro oba programy stejná. Žádosti musí předložit týmy, jejichž členové sídlí alespoň ve dvou členských státech EU nebo alespoň v jednom členském státě EU a v Británii. (Novináři se sídlem v Británii budou u grantů IJ4EU v roce 2021 ještě plně způsobilí.)

IJ4EU uvítá také žádosti od novinářů usazených v oficiálních kandidátských zemích EU a ve třetích zemích, jestliže se spojí do týmu s kolegy v nejméně dvou členských státech EU.

Projekty se musí zaměřovat na témata přeshraničního významu. Uváženy budou investigace týkající se všech témat.

Program na podporu volných novinářů je omezen na týmy složené výhradně z novinářů na volné noze. Program na podporu investigace je otevřen týmům libovolného složení, včetně hybridních týmů složených z redakčních a volných novinářů, jestliže zahrnují alespoň jeden redakční prvek.

Posouzeny budou týmy pracující ve všech typech médií – včetně tisku, vysílání, online médií, tvorby dokumentárních filmů a reportování za pomoci více platforem. Projekty musí usilovat o uveřejnění ve sdělovacích prostředcích alespoň ve dvou zemích.

Granty IJ4EU lze použít k pokrytí téměř jakéhokoli typu nákladů nezbytných k vytvoření žurnalistického obsahu. To zahrnuje náklady na platy a lidské zdroje, a to u novinářů v zaměstnaneckém poměru i na volné noze, náklady na výzkum, cestovní výlohy, náklady na překlady a administrativní náklady.

Granty z obou programů udělí nezávislé poroty složené z význačných seniorních editorů, investigativních novinářů a žurnalistických expertů. Přečtěte si víc o procesu a kritériích výběru.

Veškeré podrobnosti o obou grantových programech a způsobu podání žádosti, jakož i informace o dříve financovaných projektech naleznete na webu IJ4EU. Přečtěte si časté dotazy ohledně podávání žádostí.

V době, která je pro žurnalistiku a média zásadní a náročná, hodlá fond IJ4EU poskytovat podporu investigativnímu zpravodajství. Za současné situace v oblasti veřejného zdraví zůstává investigativní žurnalistika stejně důležitá jako jindy.

O fondu IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) je fond na podporu přeshraniční investigativní žurnalistiky. Poskytujeme granty týmům novinářů v Evropě, kteří investigativně zpracovávají témata veřejného zájmu.

Fond IJ4EU spravuje konsorcium tří organizací: Mezinárodní tiskový institut (IPI), Evropské novinářské centrum (EJC) a Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (ECPMF). IPI řídí konsorcium a spravuje Program na podporu investigace.

EJC spravuje Program na podporu volných novinářů. ECPMF pořádá soutěž o cenu za přeshraniční investigativní žurnalistiku a událost #UNCOVERED, výroční konferenci IJ4EU. ECPMF rovněž spravuje fond k úhradě nepředvídaných právních výdajů příjemců grantu.

Program IJ4EU spolufinancuje jako přípravnou akci Evropská komise (DG Connect). V roce 2020 obdržel dodatečné financování od Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate a města Lipska. Program si při výběru projektů zachovává naprostou nezávislost na dárcích a garantuje striktní redakční nezávislost všech příjemců grantu.

Otázky?

Zájemcům doporučujeme navštívit web IJ4EU a přehled častých dotazů ohledně podávání žádostí. Budete-li mít přesto otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakty

Obecné dotazy a otázky ve vztahu k Programu na podporu investigace (Investigation Support Scheme): Timothy Large, programový koordinátor IPI pro IJ4EU ([email protected]).

Dotazy ve vztahu k Programu na podporu volných novinářů (Freelancer Support Scheme): Zlatina Siderova, projektová manažerka EJC ([email protected]).