Šodien, 2021. gada 1. jūnijā, Eiropas pētnieciskās žurnālistikas fonds “Investigative Journalism for Europe” (IJ4EU) izsludina divus jaunus konkursus pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas projektiem Eiropas Savienībā.

IJ4EU Pētniecības atbalsta programmas ietvaros paredzēts piešķirt grantus 5.000 līdz 50.000 eiro apmērā pārrobežu žurnālistu komandām, kurās ietilpst vismaz viens ziņu medijs vai pētnieciskās žurnālistikas organizācija, vai kāds to darbinieks.

Pieteikšanās termiņš ir 2021. gada 14. jūlijs plkst. 23:59 pēc Centrāleiropas vasaras laika. Otrais konkurss programmas ietvaros tiks izsludināts šā gada augustā. Skatīt pilnu informāciju un biežāk uzdotos jautājumus.

IJ4EU jaunā Brīvžurnālistu atbalsta programma paredz piešķirt grantus līdz 20.000 eiro apmērā pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas komandām, kuras pilnībā sastāv no brīvžurnālistiem (freelancers). Tā nodrošinās arī apmācības, mentoringa un sadarbības tīklu veidošanas iespējas.

Pieteikšanās termiņš ir 2021. gada 14. jūlijs plkst. 23:59 pēc Centrāleiropas vasaras laika. 2021. gadā programmā būs tikai viens projektu konkurss. Skatīt pilnu informāciju un bieži uzdoto jautājumu sadaļu.

Kopumā IJ4EU fonds 2021. gadā piešķirs tiešos grantus 1,1 miljona eiro apmērā, lai atbalstītu pārrobežu pētniecisko žurnālistiku sabiedrības interesēs. Aptuveni 835.000 eiro tiks sadalīti Pētniecības atbalsta programmas ietvaros un 265.000 eiro – Brīvžurnālistu atbalsta programmas ietvaros. (Lasīt vairāk par IJ4EU fondu un kāpēc mēs atbalstām pētniecisko žurnālistiku). Šie granti ir turpinājums IJ4EU veiksmīgajam izmēģinājuma konkursam 2018. gadā, kura ietvaros tika finansētas 12 pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas projekti, un otrajam konkursam 2020. gadā, kas finansēja 49 pētnieciskās žurnālistikas projektus.

Iepriekš finansētos pētnieciskās žurnālistikas projektus skatīt mūsu projektu sadaļā.

Ģeogrāfiskās atbilstības kritēriji abās programmās ir vienādi. Pieteikumus var iesniegt žurnālistu komandas, kuru locekļi bāzējas vismaz divās ES dalībvalstīs vai vismaz vienā ES dalībvalstī un Lielbritānijā. (Lielbritānijas žurnālisti joprojām varēs pilntiesīgi pretendēt uz IJ4EU 2021. gada dotācijām.)

IJ4EU priecāsies saņemt pieteikumus arī no oficiālo ES kandidātvalstu un trešo valstu žurnālistiem, ja vien viņi strādā kopā ar kolēģiem no vismaz divām ES dalībvalstīm.

Projektos galvenā uzmanība jāpievērš pārrobežu tēmām. Tiks izvērtēti pētnieciskie darbi par visām tēmām.

Brīvžurnālistu atbalsta programma ir paredzēta tikai brīvžurnālistu komandām. Pētniecības atbalsta programma ir atvērta jebkura formāta žurnālistu komandām, ieskaitot tādas, kurās ir gan redakciju darbinieki, gan brīvžurnālisti, ja vien tajās ir vismaz viens redakcijas pārstāvis.

Tiks izvērtētas komandas, kas pārstāv visa veida plašsaziņas līdzekļus – drukāto presi, elektronisko apraidi, tiešsaistes medijus, dokumentālo filmu veidošanu un dažādas multimediju platformas. Projektiem jābūt vērstiem uz to, lai tos publicētu plašsaziņas līdzekļu organizācijas vismaz divās valstīs.

IJ4EU grantus var izmantot gandrīz jebkura veida izdevumu segšanai, kas nepieciešami žurnālistikas satura veidošanai. Tas ietver gan redakciju žurnālistu, gan brīvžurnālistu algas un cilvēkresursu izmaksas, pētniecības izmaksas, ceļošanas, tulkošanas un administratīvās izmaksas.

Lēmumus par grantu piešķiršanu abu programmu ietvaros pieņems neatkarīgas žūrijas, kuru locekļi ir pieredzējuši redaktori, pētnieciskie žurnālisti un žurnālistikas eksperti. Lasīt vairāk par atlases procesu un kritērijiem.

Pilna informācija par abām finansēšanas programmām un pieteikšanās veidu, kā arī informācija par iepriekš finansētajiem projektiem ir atrodama IJ4EU tīmekļa vietnē. Lasīt mūsu Biežāk uzdoto jautājumu sadaļu par pieteikšanos.

IJ4EU fonds ir apņēmies atbalstīt pētniecisko žurnālistiku medijiem un žurnālistiem izšķirošā un izaicinājumu pilnā laikā. Esošajā sabiedriskās veselības situācijā, pētnieciskā žurnālistika ir tikpat svarīga kā iepriekš.

Par IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) ir fonds, kas atbalsta pārrobežu pētniecisko žurnālistiku. Mēs piešķiram dotācijas žurnālistu komandām Eiropā, kas pēta sabiedrībai nozīmīgas tēmas.

IJ4EU fondu pārvalda apvienība, kurā ietilpst trīs organizācijas: Starptautiskais Preses institūts (IPI), Eiropas Žurnālistikas centrs (EJC) un Eiropas Preses un mediju brīvības centrs (ECPMF). IPI vada apvienību un pārvalda Pētniecības atbalsta programmu.

EJC pārvalda Brīvžurnālistu atbalsta programmu. ECPMF iedibināja Pārrobežu pētnieciskās žurnālistikas balvu un IJ4EU ikgadējo #UNCOVERED konferenci. ECPMF arī vada juridiski neparedzētu izdevumu fondu grantu saņēmējiem.

IJ4EU programmu līdzfinansē arī Eiropas Komisija (Sakaru tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts). 2020. gadā tā saņēma papildu finansējumu no Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate un Leipcigas pilsētas. Programma saglabā pilnīgu neatkarību no ziedotājiem projektu atlasē un strikti ievēro visu grantu saņēmēju redakcionālo neatkarību.

Jautājumi?

Mēs aicinām ieinteresētos pretendentus apmeklēt IJ4EU tīmekļa vietni un mūsu Biežāk uzdoto jautājumu sadaļu par pieteikšanos. Ja rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar mums.

Kontaktinformācija

Vispārīgi jautājumi/ jautājumi saistībā ar Pētniecības atbalsta programmu: Timotijs Lārdžs (Timothy Large), IJ4EU programmu koordinators IPI ([email protected])Jautājumi, kas saistīti ar Brīvžurnālistu atbalsta programmu: Zlatina Siderova (Zlatina Siderova), EJC projektu vadītāja ([email protected]).