The Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) åbner 1.juni 2021 for ansøgninger til to nye programmer, som har til formål at støtte undersøgende journalistik på tværs af landene i EU.

Det første program, Investigation Support Scheme, består af støtte mellem  5.000 – 50.000 Euro (37.000 – 370.000 DKK) til tværnationale teams med deltagelse af mindst et nyhedsmedie, bureau el.l. – eller medarbejdere fra sådanne medier, bureauer mv.

Deadline for ansøgninger til første runde er den 14.juli 2021, og der forventes en ny runde fra august 2021. Nærmere oplysninger om disse puljer kan findes (på engelsk) på full information eller på frequently asked questions.

Det andet program, Freelancer Support Scheme, er målrettet freelancere og består af tilskud på op til 20.000 Euro (150.000 DKK) til tværnationale undersøgende teams af freelancere. Dette program rummer endvidere uddannelse, mentorprogram og netværksmuligheder.

Deadline for denne pulje er ligeledes den 14.juli 2021, og her forventes ikke yderligere runder i 2021. Nærmere oplysninger om freelancepuljen kan findes (på engelsk) på full information eller på FAQs.

I alt uddeler IJ4EU i 2021 1,1 mio. Euro (8,2 mio. DKK) i direkte støtte til tværnational undersøgende journalistik i offentlighedens interesse, fordelt med 835,000 Euro (6,2 mio. DKK) til medieprojekter og 265,000 Euro (2 mio. DKK) til freelanceprojekter. Du kan læse mere om IJ4EU og formålet med puljerne på Read more about the IJ4EU. Puljerne ligger i forlængelse af IJ4EUs succesrige pilotprojekt i 2018, som støttede 12 tværnationale projekter, samt et endnu større program i 2020, som støttede 49 projekter.

Du kan læse om de støttede projekter på projects section.

De geografiske kriterier er de samme for begge programmer. Ansøgningerne skal indsendes af organisationer eller teams med deltagere fra mindst to EU-medlemslande, eller, som en overgangsregel, mindst ét EU-medlemsland samt Storbritannien, som i 2021 er omfattet af programmet.

IJ4EU støtter også ansøgninger fra journalister i de godkendte EU-kandidatlande eller tredjelande, hvis ansøgningen er en del af et projekt med deltagelse af kolleger fra mindst to EU-medlemslande.

Projekterne skal fokusere på emner af tværnational europæisk ersrelevans. Men derudover er der ingen begrænsning i temavalget.

Freelanceprogrammet (The Freelancer Support Scheme) er begrænset til rene freelance-teams, mens medieprogrammet (The Investigation Support Scheme) kan søges af blandende hold med både ansatte journalister og freelancere, så længe der er tilknytning til et konkret nyhedsmedie.

Alle medietyper er omfattet af programmet: print, radio, tv, online medier, dokumentarfilm og tværmediale projekter. Projekterne skal sigte mod offentliggørelse i mindst to EU-lande (inkl. Storbritannen).

Tilskuddet kan dække stort set enhver form for omkostninger ved projektet, herunder løn og personaleomkostninger for såvel ansatte journalister som freelancere, researchomkostninger, rejseomkostninger, oversættelsesomkostninger og administrative udgifter.

Tilskud til begge programmerne vil blive uddelt efter vurdering af en uafhængig jury bestående af erfarne redaktører, undersøgende journalister og eksperter. Du kan læse mere om udvælgelsesprocessen på Read more about the selection process and criteria.

Du kan finde flere oplysninger om såvel de to programmer som ansøgningsprocedurerne på can be found on the IJ4EU website, hvor der også er en oversigt over tidligere støttede projekter. Besøg evt. også vores FAQ-side FAQs about applying.

IJ4EU fonden har til formål at støtte undersøgende journalistik i en afgørende og udfordrende tid for journalistik og medier. Undersøgende journalistik har vist sin vigtighed ikke mindst i den aktuelle situation hvor befolkningernes sundhed er på spil.

Om IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe – Undersøgende journalistik for Europa) er en fond til støtte for tværnational undersøgende journalistik. Fonden uddeler støtte til teams af journalister i Europa, som laver undersøgende journalistik indenfor emner af offentlig interesse.

Fonden ledes af et konsortium bestående af tre internationale presseorganisationer: organisationer: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) og European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Konsortiet ledes af IPI, som administrerer projektprogrammet (The Investigative Support Scheme).

Freelanceprogrammet (The Freelancer Support Scheme) administreres af EJC, mens ECPMF administrerer fondens pris for undersøgende tværnational journalistik (prize for cross-border investigative journalism). ECPMF arrangerer endvidere IJ4EUs årlige konference #UNCOVERED, og forvalter desuden en juridisk beredskabsfond for støttemodtagerne.

IJ4EU programmet er medfinansieret af Europakommissionen (European Commission). I 2020 modtog programmet desuden supplerende støtte fra Open Society Foundations, Fritt Ord, Luminate og City of Leipzig. Men IPI, EJC og ECPMF er 100 procent uafhængige af donorerne i forhold til udvælgelse af de støttede projekter, ligesom støttemodtagerne har fuld redaktionel frihed.

Yderligere oplysninger

Vi opfordrer interesserede ansøgere til at besøge IJ4EU website og FAQ page on applying for oplysninger om programmet. Hvis du har brug for yderliegre oplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Generelle spørgsmål og spørgsmål til medieprogrammet (The Investigation Support Scheme): Timothy Large, IJ4EU programme coordinator, International Press Institute IPI. Email: [email protected]

Spørgsmål til freelance programmet (The Freelancer Support Scheme): Zlatina Siderova, EJC project manager. Email: [email protected].