Fond The Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) avas täna, 1. juunil, kaks uut taotlusvooru piiriülestele uuriva ajakirjanduse projektidele Euroopa Liidus.

IJ4EU uurimise toetamise meede (Investigation Support Scheme) annab 5000-50,000 euro suuruseid toetusi piiriülestele meeskondadele, mille seas on vähemalt üks uudiste väljaanne, uuriva ajakirjanduse organisatsioon või emma-kumma töötaja.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. juulil kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi. Sama meetme teine taotlusvoor avatakse eeldatavalt augustis. Loe lähemalt siit ning korduma kippuvatest küsimustest.

IJ4EU uus vabakutseliste toetamise meede (Freelancer Support Scheme) rahastab kuni 20,000 euro suuruseid piiri-üleseid meeskondi, mis koosnevad täielikult vabakutselistest ajakirjanikest. Sama meetme raames pakutakse ka koolituse, mentorluse ning networkimise võimalust.

Ka selle meetme avalduste esitamise tähtaeg on 14. juulil kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi. Vabakutseliste toetusmeetmele korraldatakse 2021. aastal vaid üks taotlusvoor. Loe lähemalt siit ning KKK-st

IJ4EU väljastab selle aasta jooksul kokku 1,1 miljoni euro ulatuses grante, et toetada piiriülest ning avalikes huvides tehtavat uurivat ajakirjandust. Sellest umbkaudu 835,000 eurot jagatakse välja läbi uurimise toetamise meetme ja 265,000 eurot läbi vabakutseliste toetamise meetme. (Loe IJ4EU fondist ning sellest, miks me oleme uuriva ajakirjanduse toetamisele pühendunud, lähemalt siit.) Need grandid on jätk IJ4EU edukale pilootaastale 2018. aastal, mil me toetasime 12 piiriülest uurivat projekti, ning teisele voorule 2021. aastal, mil rahastasime 49 uurimist.

Vaata varasemalt rahastatud uurimisi meie projektide alalehelt.

Geograafilised piirangud on samad mõlema toetusmeetme puhul. Avaldusi saavad esitada meeskonnad, mille osalised on vähemalt kahest erinevast Euroopa Liidu liikmesriigist või vähemalt ühest ELi liikmesriigist ning Suurbritanniast. (Suurbritannias baseeruvad ajakirjanikud on täiel määral kõlblikud IJ4EU 2021. aasta grantidel kandideerimiseks.)

IJ4EU ootab meeleldi avaldusi ka ajakirjanikelt, kes asuvad ELi ametlikes kandidaatriikides või kolmandates riikides, ent ka nende meeskondades peab olema vähemalt kaks osalist ELi liikmesriikidest.

Toetust küsivad projektid peavad olema piiriüleselt olulised. Kaalutakse kõikidel teemadel esitatud avaldusi.

Vabakutseliste toetamise meetmele saavad kandideerida vaid täielikult vabakutselistest koosnevad meeskonnad. Uurimise toetuse meede on vaba igasuguse koosseisuga meeskondadele, sealhulgas neile, mis koosnevad nii palgalistest ajakirjanikest kui vabakutselistest. Oluline on, et vähemalt üks meeskonna liige oleks seotud mõne uudisväljaandega.

Vastu võetakse kõikides meedialiikides töötavaid meeskondi, sealhulgas trüki-, raadio- ja tele-, veebiajakirjanikke, dokumentaalfilmide autoreid ning platvormide üleselt töötavaid ajakirjanikke. Valminud projektid peavad meediakanalid avaldama vähemalt kahes erinevas riigis.

IJ4EU grante võib kasutada peaaegu igat sorti kulutuste katmiseks, mis on vajalik, et taodeldavad projektid valmiks. See sisaldab palku ja muid personalikulusid nii palgalistele kui vabakutselistele ajakirjanikele, uurimis-, reisi-, tõlke- ja administratiivseid kulusid.

Mõlema meetme puhul otsustavad toetuse saajate üle sõltumatud žüriid, mis koosnevad tunnustatud ning kogenud toimetajatest, uurivatest ajakirjanikest ja ajakirjandusekspertidest. Loe lähemalt valikuprotsessist ja -kriteeriumitest.

Täieliku informatsiooni rahastusmeetmetest, kuidas kandideerida ning varasemalt rahastatud projektidest leiab IJ4EU veebilehelt. Loe ka meie kandideerimise KKK-d.

IJ4EU on pühendunud uuriva ajakirjanduse toetamisele sel ajakirjanduse ja meedia jaoks üliolulisel ning väljakutseid täis ajal. Tänaseni kestvas avalikku tervist puudutavas olukorras on uuriv ajakirjandus olulisem kui kunagi varem.

IJ4EU-st

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) on piiriülese uuriva ajakirjanduse toetamiseks loodud fond. Me väljastame grante Euroopa ajakirjanikest koosnevatele meeskondadele, mis uurivad avalikku huvi puudutavaid teemasid.

IJ4EU fondi juhib kolmest organisatsioonist koosnev konsortsium: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) ja European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Konsortsiumi juhib ja uurimise toetamise meedet haldab IPI.

EJC haldab vabakutseliste toetamise meedet. ECPMF veab piiriülese uuriva ajakirjanduse auhinna ning IJ4EU igaastase #UNCOVERED konverentsi korraldamist. ECPMF veab ka toetuse saajate juriidiliste teemadega seotud fondi.

IJ4EU programmi kaasrahastab Euroopa Komisjon (DG Connect). 2020. aastal rahastas fondi lisaks ka Avatud Ühiskonna Fondide võrgustik, Fritt Ord, Luminate ja Leipzigi linn. Fond on projektide valimisel doonoritest täielikult sõltumatu ning rangelt garanteerib toetuse saajate toimetusliku sõltumatuse.

Küsimused?

Me julgustame kõiki kandideerida soovijaid kõlastama IJ4EU veebilehte ning kandideerimist puudutavat KKK lehte. Kui teil jääb veel küsimusi lahtiseks, võtke meiega kindlasti ühendust.

Kontaktid

Üldised küsimused ja uurimise toetamise meedet puudutavad küsimused: Timothy Large, IPI IJ4EU programmikoordinaator ([email protected]).

Vabakutseliste toetamise meedet puudutavad küsimused: Zlatina Siderova, EJC programmijuht ([email protected]).