Το Ταμείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας για την Ευρώπη (IJ4EU) άνοιξε σήμερα, 1η Ιουνίου, τις αιτήσεις για δύο νέα, διασυνοριακά ερευνητικά έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Investigation Support scheme του IJ4EU θα χρηματοδοτήσει με ποσά μεταξύ 5000 και 50.000 ευρώ διασυνοριακές ομάδες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ειδησεογραφικό μέσο ή έναν οργανισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας, ή ένα τουλάχιστον μέλος που ανήκει στα παραπάνω. 

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων λήγει την 14η Ιουλίου στις 23:59 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Εντός του Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθεί και δεύτερη πρόσκληση για συμμετοχή στο ίδιο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις δείτε εδώ.

Το νέο Πρόγραμμα Στήριξης για δημοσιογράφους-ελεύθερους επαγγελματίες του IJ4EU (Freelancer Support Scheme) θα παρέχει επιχορηγήσεις μέχρι 20.000 ευρώ σε διασυνοριακές ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητους δημοσιογράφους. Θα παρέχει επίσης σε αυτούς δυνατότητες κατάρτισης, καθοδήγησης και δικτύωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις θα είναι επίσης η 14η Ιουλίου στις 23:59 (Θερινή Ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Διαβάστε όλες τις πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις.

Συνολικά, εντός του 2021 το ταμείο IJ4EU θα προσφέρει 1,1 εκατ. ευρώ απευθείας χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηρίξει διασυνοριακά projects ερευνητικής δημοσιογραφίας που θα εστιάζουν στο δημόσιο συμφέρον. Περίπου 835.000 ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του Investigation Support scheme  και 265.000 ευρώ μέσω του Freelancer Support Scheme.  

(Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IJ4EU fund και τους λόγους για τους οποίους είμαστε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας). Τα κονδύλια αυτά αποτελούν συνέχεια της επιτυχημένης πιλοτικής προσπάθειας του IJ4EU το 2018, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν 12 διασυνοριακές έρευνες και μιας δεύτερης έκδοσης το 2020, η οποία χρηματοδότησε άλλες 49 έρευνες. 

Δείτε έρευνες που χρηματοδοτήθηκαν στο παρελθόν στην ενότητα «τα έργα μας». 

Τα κριτήρια γεωγραφικής επιλεξιμότητας είναι τα ίδια και για τα δύο προγράμματα. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν από ομάδες με μέλη με έδρα τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ ή τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και στη Βρετανία.
(Οι δημοσιογράφοι με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθούν να είναι πλήρως επιλέξιμοι για τις επιχορηγήσεις IJ4EU του 2021.)

To ΙJ4EU δέχεται επίσης αιτήσεις από δημοσιογράφους που εδρεύουν σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες όπως και σε τρίτες χώρες, αρκεί αυτοί να συνεργάζονται με συναδέλφους από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα projects πρέπει να εστιάζουν σε θέματα διασυνοριακού ενδιαφέροντος.  Οι έρευνες μπορούν να εστιάζουν σε οποιοδήποτε θέμα.

Το πρόγραμμα Freelancer Support Scheme περιορίζεται σε αμιγείς ομάδες δημοσιογράφων-ελεύθερων επαγγελματιών (freelancer). Το πρόγραμμα Investigation Support Scheme είναι ανοιχτό σε ομάδες οποιασδήποτε διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και υβριδικών ομάδων δημοσιογράφων με μόνιμη σχέση εργασίας και ελεύθερων επαγγελματιών, αρκεί να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα στοιχείο ειδησεογραφικού μέσου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ομάδες δημοσιογράφων από κάθε είδους μέσο -έντυπο, ηλεκτρονικό, διαδικτυακό, παραγωγή ντοκιμαντέρ και πολυμεσικό story-telling. Τα projects πρέπει να στοχεύουν στο να δημοσιευτούν από ΜΜΕ τουλάχιστον δύο χωρών.

Τα κονδύλια του IJ4EU μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν σχεδόν κάθε είδους έξοδο που κρίνεται απαραίτητο για την παραγωγή του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι μισθοί και άλλα έξοδα ανθρώπινου δυναμικού τόσο για δημοσιογράφους με μόνιμη σχέση εργασίας όσο και για freelancers, αλλά και έξοδα για έρευνα, ταξίδια, μετάφραση και άλλα διοικητικά κόστη. 

Οι επιχορηγήσεις και στα δύο προγράμματα θα αποφασιστούν από ανεξάρτητες επιτροπές κριτών αποτελούμενες από διακεκριμένους αρχισυντάκτες, ερευνητές δημοσιογράφους και ειδικούς δημοσιογραφίας.  Διαβάστε εδώ περισσότερα σχετικά με την διαδικασία επιλογής και τα κριτήρια.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά και με τα δύο χρηματοδοτικά προγράμματα και τις  διαδικασίες αίτησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με προηγούμενα projects που έλαβαν χρηματοδότηση βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του IJ4EUΔιαβάστε εδώ τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες αίτησης.

Το IJ4EU fund είναι αφοσιωμένο στην υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας σε κρίσιμους καιρούς γεμάτους προκλήσεις για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Η ερευνητική δημοσιογραφία παραμένει πιο σημαντική από ποτέ σε συνθήκες κρίσιμες για τη δημόσια υγεία.

Σχετικά με το IJ4EU

Το IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) αποτελεί ένα Ταμείο για την υποστήριξη της διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας. Προσφέρουμε χρηματοδότηση σε ομάδες δημοσιογράφων στην Ευρώπη που ερευνούν ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το IJ4EU fund το διαχειρίζεται μία κοινοπραξία τριών οργανισμών:  Το International Press Institute (IPI), το European Journalism Centre (EJC), και το European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Το IPI είναι επικεφαλής της ομάδας και διαχειρίζεται το Investigative Support scheme. 

Το EJC διαχειρίζεται το πρόγραμμα Freelancer Support Scheme. Το ECPMF ασχολείται με τα βραβεία διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας και οργανώνει το ετήσιο συνέδριο #UNCOVERED του IJ4EU. Το ECPMF διαθέτει επίσης ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για νομική υποστήριξη των επιχορηγούμενων δικαιούχων. 

Το πρόγραμμα του IJ4EU συγχρηματοδοτείται ως Προπαρασκευαστική Δράση από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Connect). Το 2020 έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση από το Open Society Foundation, το Fritt Ord Foundation, το Luminate και την πόλη της Λειψίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρως ανεξάρτητο από τους δωρητές όσον αφορά στην επιλογή των projects και εγγυάται αυστηρά την δημοσιογραφική ανεξαρτησία όλων όσων επιλεχθούν. 

Ερωτήσεις; 

Ενθαρρύνουμε όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση, να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο του IJ4EU και τη σελίδα με τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων.

Επαφές

Γενικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το Investigative Support scheme:

Timothy Large, IJ4EU συντονιστής προγράμματος στο IPI ([email protected])

Ερωτήσεις σχετικά με το Freelancer Support scheme: 

Zlatina Siderova, EJC project manager ([email protected]).

web: KontraBit