Фондът за разследваща журналистика в Европа (IJ4EU) обявява днес, на 1 юни, две нови покани за трансграни журналистически разследвания в Европейския съюз.

Investigation Support Scheme  (схемата за подкрепа на разследванията) ще предоставя  грантове на стойност между 5,000  и 50,000 евро на трансгранични екипи, които включват поне една медия, организация работеща в сферата на разследващата журналистика, или поне един журналист работещ в такива.  

Срокът за подаване на проекти е 14 юли, 23:59 CEST. В рамките на схемата  се очаква и втора покана през месец август. Вижте пълната информация и раздела с често задавани въпроси.

Новата  Freelancer Support Scheme  ще предоставя грантове в размер на до 20,000 евро на трансгранични разследващи екипи, които се състоят изцяло от журналисти на свободна практика. Схемата ще предоставя допълнителна подкрепа под формата на менторство, обучение и възможности за обмяна на опит и контакти. 

Крайният срок за кандидатстване е също 14 юли, 23:59 CEST. Тази схема ще има една единствена покана за прием на проекти през 2021. Вижте пълната информация и секцията с често задавани въпроси.

Фондът IJ4EU ще предостави общо 1.1 милиона евро под формата на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на трансгранични журналистически разследвания  в обществен интерес.Приблизително 835 000 евро ще бъдат разпределени чрез Investigation Support Scheme, а 265 000 евро  – чрез Freelancer Support Scheme. (Вижте повече за фонда IJ4EU и защо сме посветени на това да подкрепяме разследващата журналистика.) Двете грантови схеми са продължение на успешния пилотен  IJ4EU проект през 2018, който финансира 12 трансгранични разследвания, както и на второто му издание, което подкрепи 49 разследвания. 

Вижте проектите получили финансиране в нашия раздел проекти.

Географските критерии за допустимост са еднакви и за двете схеми. Заявления за кандидатстване могат да подават екипи, чиито членове са базирани в поне две държави – членки на ЕС, или поне една държава – членка на ЕС и Великобритания. (Журналистите от Обединеното кралство ще бъдат разглеждани като журналисти от ЕС и следователно ще бъдат напълно допустими кандидати в рамките на IJ4EU 2021). 

Журналисти базирани в страни, които са официални кандидати за членство в ЕС и журналисти от трети страни също могат да участват, но при условие, че са част от екипи с представители в поне две страни от ЕС. 

Проектите трябва да са трансгранично значими, като  допустими за подкрепа са разследвания по всякакви теми. 

Freelancer Support Scheme е ограничена до екипи, които се състоят само и изцяло от журналисти на свободна практика. Допустими кандидати по Investigation Support Scheme са екипи включващи всяка възможна комбинация, включително хибридни екипи от журналисти работещи в медии и такива на свободна практика, стига в екипа на кандидата да присъства елемент на “организация” (партньор в кандидатстващия екип е цялата организация или неин служител).  

Ще бъдат подкрепени екипи работещи във всички видове медии, включително печат, телевизионни, онлайн медии, документална журналистика и мултимедийни платформи. Проектите трябва да имат за цел да бъдат публикувани от медии в поне две държави.

Финансовата подкрепа предоставена от IJ4EU може да се използва за покриване на почти всички видове разходи, необходими за разработване на журналистическо съдържание. Това включва разходи за възнаграждения и човешки ресурси, както за журналисти работещи в медии, така и за журналисти на свободна практика, разходи свързани с проучвания, превод, пътни и административни разходи.

Оценката на проектите подадени о по двете схеми ще се извършва от независимо жури включващо старши редактори в медии, разследващи журналисти и експерти в областта на журналистиката. Тук можете да прочетете повече за процесите по подбор на проектите и критериите за избор.

Пълна информация относно двете грантови схеми и начина на кандидатстване, както и информация за минали проекти получили финансиране, може да бъде намерена на уебсайта на IJ4EU. Вижте и често задаваните въпроси ЧЗВ във връзка с процедурите за кандидатстване.

Фондът IJ4EU осигурява подкрепа за разследващата журналистика в решаващ момент, в който журналистиката и медиите са изправени пред сериозни предизвикателства. Разследващата журналистика продължава да е от изключително значение в продължаващата криза в общественото здраве. 

За IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) е фонд в подкрепа на трансграничната разследваща журналистика. Ние предоставяме безвъзмездна финансова помощ на екипи от журналисти и медии в Европа, които разследват обществено значими теми.

Фондът IJ4EU се управлява от консорциум от три организации: Международен прес институт (IPI), Европейски център за журналистика (EJC) и Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF). IPI ръководи консорциума и управлява Investigation Support Scheme ( схема за подкрепа на разследванията).

EJC отговаря за Freelancer Support Scheme (схема за подкрепа на журналисти на свободна практика). ECPMF организира награда за трансгранична разследваща журналистика и провежда ежегодната конференция  на IJ4EU – #UNCOVERED. Бенефициентите на IJ4EU имат право на достъп и до фонда за непредвидени юридически разходи, който се управлява също от ECPMF .

Програмата IJ4EU е финансирана като пилотно действие от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. През 2020, допълнителна финансова подкрепа на фонда е предоставена и от Фондация Институт Отворено Общество,  Фондация Fritt Ord, Luminate и  Stadt Leipzig. Програмата поддържа пълна независимост от дарителите при подбора на проекти и гарантира редакционната независимост на всички бенефициенти. 

Въпроси?

Каним всички заинтересовани кандидати да посетят уебсайта на IJ4EU  и раздела с често задавани въпроси относно кандидатстването . Ако там не намирате отговор на въпроса си, не се колебайте да се свържете с нас.

Контакти

Въпроси от общ характер/въпроси свързани с Investigation Support Scheme: Timothy Large, координатор на фонда IJ4EU, IPI ([email protected])

Въпроси свързани с Freelancer Support Scheme: Zlatina Siderova, мениджър проекти, EJC ([email protected]). 

web: KontraBit